NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fri, Jul 15 at 8:35 AM
Bị Tan Nát

Chúa Giêsu bị tan nát trên thập giá. Người đã chịu đau khổ và chịu chết mà không coi đó như một điều xấu xa phải tránh bằng mọi giá,

Nhưng Người đã ôm ấp sứ mạng đó. Chúng ta cũng tan nát. Chúng ta sống với thân thể tan nát, tâm hồn tan nát, tâm trí tan nát, hay tinh thần tan nát. Chúng ta bị đau khổ vì những tương giao vụn vỡ.

Làm thế nào để chúng ta có thể sống với sự tan nát đó? Chúa Giêsu mời chúng ta âu yếm sự tan nát đó như Người đã ôm lấy thập giá và coi đó như một phần của sứ mạng trong đời sống. Người yêu cầu chúng ta đừng khước từ sự tan nát của chúng ta như một lời nguyền của Thiên Chúa vì tội lỗi của chúng ta, nhưng hãy chấp nhận sự tan nát và xin Chúa chúc lành để thanh tẩy và thánh hóa chúng ta.

Như thế, sự tan nát của chúng ta có thể trở nên một cửa ngõ vào sự sống mới.
Henry Nouwen

--