NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 48 =CHAY KHO TINH VI KY Print

Anthony Quang Dinh - HHKT

Yêu mến Thíên Chúa làm cháy khô tính vị kỷ
Đức Thánh Cha nói
Theo Elise Harris
Vatican City, ngày 30 tháng 10 năm 2013/06:56 am (EWTN News/CAN)

Trong bủôi tíêp kíên chung Đức Thánh Cha tíêp tục những suy nịêm vè kinh Tin kính, nhấn mạnh vào trung tâm đỉêm Các Thánh cùng Thông công trong một đức tin và sự thông công ấy bao bọc và thanh tẩy Hội thánh thế nào.

"Sự yêu mến Thiên Chúa," ĐTC Phanxicô nói với nhìêu ngàn người tập trung tại Quảng trường thánh Phêrô ngày 30 tháng 10 năm 2013 với mục đích để nói hàng tùân về vịêc "làm khô héo tính ích kỷ của ta, những người có óc xét đóan và gây chia rẽ."

ĐTC đã khai mở những sự lưu ý của người "Anh chị em thân mến, ngày hôm nay cha múôn nói về một thực tế đức tin của chúng ta rất tót đẹp :'Các Thánh cùng Thông công.'"

Người chú ý rằng dĩên tả hai ý nghĩa khác nhau mà vẫn còn liên quan – sự hịên hữu thứ nhất thông công trong "những vật dụng thánh," và thứ hai "thông công giữa những nhân vật thánh," như đã ấn định trong sách giáo lý Hội thánh Công giáo.

"Các thánh cùng thông công là một thực trạng xâu xa của Hội thánh," người nói, làm cho người ta chú ý về ý nghĩa thứ hai "nhắc cho ta bíêt rằng có sự thông công đời sống giữa chúng ta với nìêm tin vào Đức Kitô."

Nhờ Phép rửa, DTC nói thêm,"chính chúng ta đã tự hợp tác" với Đức Kitô và với Hội thánh, và đã được tạo thành "những người dự vào một phần trong sự thông công đời sống và tình yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi" và "đã lien kết với nhau nơi Thánh Thể Đức Kitô."

Suy nịêm về sự duy nhất của Ba Ngôi, ĐTC nhấn mạnh rằng "Sự liên hệ giữa Đức Giêsu và Đức Chúa Cha là 'trung tâm' (womb) của mối liên lạc giữa những Kitô hữu."

"Nếu chúng ta đã cắm rễ sâu vào trung tâm đó bằng tình yêu nồng cháy là Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể trở nên có khả năng chíêm hữu một trái tim đơn độc, và một linh hồn đơn độc, bởi vì tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt tiêu tan tính ích kỷ, xét đóan và chia rẽ của ta."

Tíêp đến ĐTC đã xử dụng lọai suy về một đại gia đình để dĩên tả động cơ tinh thần của các Thánh cùng Thông công, nhấn mạnh rằng chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau và như thế "nhờ thông công huynh đệ này chúng ta kéo đến gần Thiên Chúa hơn và chúng ta được mời gọi để nâng đỡ tinh thần lẫn nhau."

Sau đó người đã kích thích những người có mặt, khuýên khích chính họ hãy tự hỏi "Chúng ta có bíêt làm thế nào để chia sẻ những sự hồ nghi về hành trình đức tin của ta, tìm sự giúp đỡ anh em bằng sự cầu nguỵên và an ủi tinh thần không? Chúng ta có sẵn sang lắng nghe và giúp đỡ tất cả những người mà họ xin giúp đỡ không?"

"Các Thánh cùng Thông công, người chú ý "Nhờ sự sống lại của Đức Giêsu, thành lập một sự nối kết sâu xa và vững chắc giữa những người còn đang hành hương trên địa cầu, những linh hồn nơi luỵên tội và những đấng đang thưởng thức hạnh phúc trên thiên đàng."

Các Thánh ở trên thiên đàng, người khuýên khích chúng ta phải "tự kết hịêp với Hội thánh, mà tìm một hình thức liên kết cao xa bằng sự cầu thay nguỵên giúp," Sự nổi bật làm thé nào những lễ kính Các Thánh và Các linh hồn sắp xẩy đến cả hai là một kỉêu mẫu và một cơ hội để xin giúp đỡ từ những vị đã ngự ở trên trời cùng Thiên Chúa.

"Ngay khi chúng ta vui hưởng mầu nhịêm trọng đại này," người tóm kết, "chúng ta hãy cầu xin Chúa kéo lôi chúng ta lại gần Chúa hơn và cho tất cả anh chị em của ta trong Hội thánh."

Trong số những khách hành hương hịên dịên tại bủôi tíêp kíên hôm nay gồm những nhóm và những cá nhân từ nước Anh, wales, Ái nhĩ lan, Hà lan, Phi lụât tân, Vịêt Nam, và nước Mỹ, Argentina, El Salvador và Mexicô.

QQ. gõ xong bài 10302013/10:30am

__._,_.___