NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - HÃY ĐỨNG THẲNG Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fri, Sep 17 at 5:04 AM

Hãy Ðứng Thẳng

Vào lúc cuối-thời-gian Chúa Giêsu nói: "Sẽ có những điềm lạ trên trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.

"Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến" (Luca 21:25-28). Tất cả những điều này đã xảy ra. Vì bất cứ ai lắng nghe tâm hồn của Thiên Chúa một cách sâu xa, hàng ngày họ thấy được sự tuyệt vọng của thế giới và sự giải thoát vĩ đại đang đến gần.

Vậy chúng ta phải làm gì? Chúa Giêsu nói rõ ràng, "Hãy đứng thẳng, và ngẩng đầu lên, vì sự giải thoát của anh em đã gần kề" (Luca 21:28).

Thật quá nhiều hy vọng. Chúng ta không phải nản lòng nhưng hãy đứng thẳng, chào đón Thiên Chúa với đôi tay rộng mở.

Henry Nouwen

--