NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sun, Oct 17 at 7:29 AM
Giáo Hội, Không Vết Nhơ Và Ô Uế

Giáo Hội thì thánh thiện, không vết nhơ và ô uế.

Giáo Hội là hiền thê của Ðức Kitô, là Người đã thanh tẩy Giáo Hội trong nước thanh khiết để trước mặt Người "có một Giáo Hội không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền" (Ephêsô 5:26-27). Nhưng Giáo Hội cũng là một cộng đồng nhân loại tội lỗi, hoang mang, đau khổ, thường xuyên bị cám dỗ bởi thói dâm ô và sự tham lam, và luôn vướng vào sự kình địch và cạnh tranh.

Khi nói Giáo Hội là một thân thể, chúng ta không chỉ nói đến thân thể thánh thiện và tinh tuyền như Ðức Kitô qua bí tích rửa tội và bí tích Thánh Thể, nhưng chúng ta còn đề cập đến thân thể không lành lặn là tất cả mọi phần tử của Giáo Hội.

Chỉ khi nào chúng ta nhớ đến những đặc tính ấy trong sự suy tư và lời nói thì chúng ta mới có thể sống trong Giáo Hội như những người thực sự theo Chúa Giêsu.

Henry Nouwen

--