NGUOI TIN HUU TRUONG THANH# 8 = GIA DINH SONG DAO Print

 

                        NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH- BÀI # 8

                                          GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO

 

A-Mọi Tín hữu đều có ơn gọi Sống để nên thánh :

 

1/ Người Tín hữu sống nên thánh: trong và nhờ mọi nghĩa vụ, hoàn cảnh đời sống mình. Miễn là biết đón nhận mọi sự bởi tay Cha trên trời, hợp tác với thánh ý Chúa. Khi làm việc ở đời biết tỏ ra cho mọi người biết tình yêu Thiên Chúa đối với trần gian. (Giáo hội số 41)

 

2/Tín hữu được sức dầu: Tất cả sinh hoạt của Tín hữu đã được thánh hiến cho Chúa Kitô và được Thánh Thần sức dầu, nên họ được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng, để Thánh Thần sinh hoa trái nơi họ ngày càng phong phú hơn. (Giáo hội số # 34 - Galat 5, 22-23)

3/ Gia đình Kitô giáo: Lớn tiếng rao truyền sức mạnh của Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một đời sống hạnh phúc. Như thế bằng gương lành và đời sống, gia đình Kitô giáo thuyết phục thế gian về tội lỗi và đồng thời soi sáng cho những ai đang kiếm tìm chân lý. (GH số 35)

4/ Nhờ hiệu lực của Bí tích Hôn phối: làm cho vợ chồng tỏ bày và tham gia mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu giữa Chúa Kito và Giáo hội. Vợ chồng giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân. (GH # 11)

 

5/ Người Tín hữu thánh thiện: Họ tiến lên trong đường thánh thiện một cách hăng hái và hân hoan…Sự lo lắng cho gia đình không được đứng ngoài phương cách nên thánh của họ. (Tông đồ số # 4)

 

6/ Cha mẹ Kitô giáo: Còn bậc vợ chồng, khi theo đuổi lối sống riêng của mình nhờ ơn Chúa, họ được suốt đời nâng đỡ và trung thành yêu thương nhau để nên thánh. (GH # 41)

 

B-Vợ chồng con cái cùng dâng lễ, cầu nguyện và làm việc :

 

1/ Gia đình cùng đi dâng lễ: Cha mẹ nên xếp đặt sao cho gia đình cùng tới nhà thờ dâng lễ, cầu nguyện chung với nhau ở nhà thờ là tốt nhất. Rất tiếc là nhiều khi vợ chồng đi riêng, không gần gũi con trong lúc dâng lễ cầu nguyện, làm việc, ăn uống giải trí…!

2/ Gia đình cầu nguyện chung: Công Đồng hướng về một hướng khác: “nhờ gương sáng và sự cầu nguyện chung trong gia đình đi trước để hướng dẫn, con cái sẽ gặp được con đường đi đến tình người, ơn cứu độ và sự thánh thiện dễ dàng hơn. (Thế giới số # 48)

 

3/Gia đình là tế bào đầu tiên: Sứ mệnh của gia đình là làm tế bào đầu tiên và sống động của xã hội…Gia đình sẽ chu toàn nghĩa vụ đó, nếu các phần tử trong gia đình làm việc, cầu nguyện chung với nhau…cùng nhau tham dự Phụng vụ của Giáo hội. (Tông số # 11)

4/ Gia đình là tử đạo cho nhau: Sống đạo không phải chỉ là một số việc đạo đức thường làm; nhưng Đạo là cả đời sống cho nhau. Hay nói cách khác, Hôn nhân và Gia đình là cả một cuộc hy sinh và tử đạo liên tiếp trong ơn Chúa để làm thành của lễ sống động.

5/ Vợ chồng nên thánh: Gia đình nên thánh chính là nhờ chu toàn nhiệm vụ với nhau : lúc vui cũng như khi buồn, khi khỏe cũng như lúc yếu đau trong một tình yêu bao la của Thiên Chúa, là hình ảnh giữa Chúa Kitô và Giáo hội. (Thế giới số # 48 – Giáo hội # 11)

 

 

CHU TOÀN BỔN PHẬN CHO GIA ĐÌNH LÀ MỘT PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH TỐT NHẤT

 

 

                         GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ

            GIA ĐÌNH LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN CHỨNG TÁ

                   CHA MẸ NHƯ LÀ LINH MỤC TẠI GIA

 

 

Pt GBM Định Nguyễn biên soạn.