BUC THU TINH- TAM THU CHUA GOI # 15 = CHUYEN BAC AI CHUYEN BAC AI Print

CHUYỆN BÁC ÁI
(Suy tư Mt 25:34-40)

Con không thấy Chúa bao giờ
Lọ mọ đến nhà con để xin ăn
Chúa không khát nước đứng nhăn
Nên không lấy nước đưa mang Chúa nhờ
Chúa không là khách bao giờ
Làm sao con tiếp Ngài vô nhà mình?
Chúa đâu tù tội cực hình
Để con thăm viếng, tận tình ủi an
Con không thấy Chúa mình trần
Để con cho áo che thân lần nào
Chúa không rảnh hiện ra đâu
Nhưng những người nghèo luôn ở quanh con
Giúp cho một kẻ nghèo hèn
(Tất nhiên họ chẳng trả ơn được gì)
Là làm cho chính Chúa mà
Ngài luôn ở giữa ai kia khổ sầu
Xin cho con biết thương yêu
Sẻ chia gian khổ với bao con người
Từng ngày lầm lũi giữa đời
Chịu bao hoàn cảnh đọa đày sớm hôm
Con mong yêu Chúa thành tâm
Thước đo mến Chúa là con yêu người
Xứng danh môn đệ của Ngài
Yêu bằng hành động, không lời nói suông!

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:
Hồng

-----------------