KINH THANH LA BUC THU TINH # 18 = LONG THAM VA GIAN AC Print

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 28 TN
THỨ BA 10/14/2014
Lời Chúa
Lc 11,37-41
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.
Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Suy niệm
Bối cảnh của đoạn Tin mừng hôm nay rất đẹp, đó là "Có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa". Chẳng biết bên trong họ có ý đồ gì hay không, nhưng bên ngoài họ rất niềm nở. Xem ra đây là cơ hội để những nhóm bảo thủ hiểu biết Chúa Giêsu hơn và có thể dễ dàng đón nhận Tin Mừng hơn. Nhưng cơ hội tốt đẹp này đã chuyển hướng sang một sự căng thẳng xuất phát từ việc Chúa Giêsu không tuân thủ nghi thức rửa tay trước khi ăn. Đối với người Phariasêu, nghi thức này không phải là vấn đề vệ sinh, mà là hành động tôn giáo để thanh tẩy những ô uế. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu vừa mới tiếp xúc với người bị quỷ nhập, với đám đông, nên càng phải thanh tẩy.
Thực sự ra người Pharisêu này rất có cảm tình với Chúa Giêsu. Ông vốn là một người Pharisêu nên những nguyên tắc và luật lệ ông phải tuân hành và qua đó ông cho mình là người công chính, sự công chính này sẽ đem đến ơn cứu độ cho ông. Với một người như vậy thì khi thấy người khác, nhất là tư cách của Chúa Giêsu cũng chính là một bậc thầy trong dân, mà không tuân thủ những luật lệ truyền thống, "Ông lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn" là chuyện đương nhiên. Ông chỉ "lấy làm lạ" thôi chứ chưa có một hành động nào với Chúa Giêsu.
Nhưng phản ứng của Chúa Giêsu thật mạnh mẽ cho chúng ta thấy Ngài muốn chỉnh đốn tận căn quan niệm về sự công chính. Ngài không chỉ nói cho một người, mà từ một người nói cho cả nhóm, vì đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến cả một dân tộc, mà những nhóm này là thành phần quan trọng trong dân tộc đó.
Chúa Giêsu đã đi từ cái "bên ngoài" của nhóm Pharisêu để nói đến cái "bên trong" của họ: "Bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà". Chúa Giêsu muốn họ hãy quan tâm đến những điều ô uế đích thực là chuyện cướp bóc và gian tà.
Cuối cùng Chúa Giêsu đưa ra một lời khuyên: "Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi". Nghĩa là khi biết quan tâm đến người khác để không còn bóc lột, lợi dụng, làm những chuyện gian tà... nữa thì họ sẽ trở nên trong sạch.
Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng này trước hết xin cho con nhớ rằng "Chúa thấu suốt tâm cang từng gang tất" để con không chỉ quan tâm đến những điều ở bên ngoài, mà nhất là phải để ý đến "những thứ bên trong" của con.
Kế đến xin cho con biết tẩy rửa những điều ô uế thực sự chứ không phải bỏ đi những điều nhỏ nhặt bên ngoài, với mong muốn người khác thấy mình trong sạch.
Sau cùng, xin cho con sống điều căn bản nhất mà Chúa muốn dạy chúng con là biết sống tình yêu thương. Khi biết yêu thương con sẽ không còn đối xử tệ với người khác, không còn làm những điều sai trái cho người khác.
Kính chuyển:
Hồng