KINH THANH LA BUC THU TINH # 19 = Y TU GIU MINH Print

Oct 16 at 5:13 PM
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 28 TN
THỨ SÁU 10/17/2014

Lời Chúa

Lc 12,1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

"Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

"Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".

Suy niệm

Sau khi quở trách những người Pharisêu và những luật sĩ, Chúa Giêsu quay sang dối tượng các là đám đông. Chắc chắn ở đây rất nhiều thành phần, nên sứ điệp của Chúa là muốn dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên trước hết là với các môn đệ của Ngài, vì Ngài muốn họ thay thế những người biệt phái và luật sĩ để lãnh đạo dân chúng. Ngài cảnh báo họ: "Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả".

Như vậy điều hết sức rõ ràng mà các môn đệ của Chúa phải tránh là thói giả hình. Ngài còn cho biết điều này nguy hiểm đến mức có thể trở thành men, nghĩa là nó sẽ lây lan đến nhiều người, làm cho nhiều nơi dậy lên phong trào đó. Thói giả hình là những việc làm bề ngoài mà không có tâm tình, làm để người ta thấy. Nhưng đáng sợ là những người xung quanh tưởng rằng họ tốt lành nên có thể gặp nguy hiểm, rắc rối từ họ. Chúa Giêsu sợ nhất là thói giả hình đạo đức. Nghĩa là họ dối gạt cả Thiên Chúa nữa.

Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài thấy hậu quả của thói giả hình là trước sau gì người ta cũng biết. Mà nếu người đời không biết thì Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn cũng sẽ biết. Vì vậy Ngài khuyên các môn đệ hãy sống thực với lòng mình dù nhiều khi sự thực đó không mấy tốt đẹp cũng còn đỡ hơn người ta dấu diếm, che đậy bằng những việc tốt lành... đến khi người khác biết được thì càng xấu xa hơn.

Lạy Chúa sự thật bản thân con cũng có những hạn chế. Xin cho con dám nhìn thẳng vào những hạn chế đó để chấp nhận sự thật nơi bản thân mình. Khi biết rõ mình con sẽ cố gắng để nó không ảnh hưởng đến đời sống của con. Xin cho con đừng tìm cách che đậy, vì càng che đậy nó sẽ càng "lòi" ra. Xin cho con dám nói với Chúa và người khác tôi còn "tham" quá, tôi còn "sân" quá, tôi còn "si" quá. Và khi dám chấp nhận những điều đó xin Chúa ban sức mạnh để con có thể vượt qua. Xin cho con nhìn thấy nó như một vật cản trong cuộc đời, nhưng biết bình thản bước qua chứ không ngồi nhìn nó rồi đau khổ, phàn nàn, trách trút.

Kính chuyển:

Hồng

----------------