TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 160 = THINH LANG CAU NGUYEN Print

CẦU NGUYỆN TRONG TÂM HỒN THINH LẶNG # 26

          * Praying in The Silence of The Heart *

                                     *****

* Lạy Chúa Thánh Thần, trái tim cương quyết của chúng con là trái tim không mêt mỏi tìm, khám phá sự hiệp thông với Cha trong lời nguyện đơn sơ.

- Holy Spirit, our resolute hearts, hearts that, in simple prayer untiringly seek to discover a communion with Father.

Roger -   www.taize. fr

---------------