BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A Print

 

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A

                                    I - ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

1-Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ bạn:

 

a/ Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Lc 19, 10)

 

b/ Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. (Lc 1, 46-47)

 

c/ Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng :Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng Cứu Độ thế gian.(1Ga 4, 14)

 

d/ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. (Ga 3, 16)

 

e/ Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. (Ga 6,47)

 

g/ Nếu miệng bạn tin Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạ tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. (Rom 10, 9)

 

h/ Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (2Cor 5, 17)

 

i/ Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. (Ep 2, 4-5)

 

k/ Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ, đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. (Ep 2, 8)

 

l/ Vậy anh đừng hổ thẹn vì làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa…Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người,… (2 Tm 1, 8-9)

 

m/ Qủa thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế…;nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không…(Rom 3, 22-24)

 

n/ Nhưng vì Thánh Danh, Người thương cứu họ, để biểu dương uy vũ của Người. (Thánh vịnh 106, 8)

 

                                                     1

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A

I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

2- Đức Giêsu là Đức Chúa của bạn :

 

a/ Vậy Kinh Thánh nói gì ? Thưa : Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là Lời chúng tôi giảng. (Rom 10, 10)

 

b/ Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa, ! Lạy Chúa !, mà anh em không làm điều Thầy dạy. (Lc 6, 46)

 

c/ Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân các anh em. (1 Cor 6, 20)

 

d/ Vậy tòan thể nhà It-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa. (Cvụ 2, 36)

 

e/ Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống , dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. (Rom 14, 8)

 

g/ Hãy ngợi khen Chúa là Thiên Chúa cứu độ ta, Người nâng đỡ cứu giúp ta mỗi ngày. (Thánh vịnh 68, 19)

 

h/ Còn hạnh phúc nào của con là ở kế bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Mọi việc Người làm con xin kể lại, nơi cửa vào thành Thánh Xi-on. (Thành vịnh 73, 28)

 

i/ Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giầu tình thương với mọi kẻ kêu xin. (Thánh vịnh 86, 5)

 

k/ Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá…(Isaia 50, 7)

 

l/ Tôi yêu mến Chúa là Thiên Chúa của tôi với hết tấm lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sứ lực của tôi. (Mc 12, 30)

 

m/ Quả vậy, vua Đavit đã nói về Người rằng : Tôi nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. (Công vụ 2, 25)

 

 

 

                                                            2