buc thu tinh -tâm thư chua goi - phan A-1 Print

 

        BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN – PHẦN A-1

                        I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

 

3- Đức Giêsu là Người Yêu của bạn :

 

a/ Thiên Chúa yêu nhân lọai đến nỗi đã ban Con Một để bất cứ ai tin vào Con của Người sẽ không phải chết; nhưng được sự sống đời đời. (Ga 3, 16)

 

b/ Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (Rom 5, 8)

 

c/ Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta…Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. (1 Ga 4, 16)

 

d/ Kẻ yêu Ta sẽ được Ta yêu lại, người tìm Ta ắt sẽ gặp Ta. (Châm ngôn 8, 17)

 

e/ Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi : Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. (Gr 31, 3)

 

g/ Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẻ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẻ tỏ mình ra cho người ấy. (Ga 14, 21)

 

h/ Ban ngày Chúa gởi tình thương xuống, con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kíng nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. (Tv 42, 9)

 

i/ Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại; nhưng cao trọng hơn cà là Đức Mến. ( 1 Cor 13, 13)

 

k/ Trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một lòi thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. (Rom 8, 39)

 

l/ Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15, 9)

 

m/ Chúng ta hãy thương yêu nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên chúa sinh ra (1Ga 4, 7)

 

                                                3

 

4/ Đức Giêsu là Sự Bình An của bạn :

 

a/ Thầy để lại sự bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14, 27)

 

b/ Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. (Col 3, 15)

 

c/Thiên Chúa là nguồn bình an,, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Xa-tan, bắt nó phải ở đưới chân anh em…(Rom 16, 20)

 

d/ Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh. (Pl 4, 9)

 

e/ Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Rom 5, 1)

 

g/ Thư thái bình an, con vừa nằm đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. (Thánh vịnh 4, 9))

 

h/ Chính Người là bình an của chúng ta; Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngọai thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. (Ep 2, 14)

 

i/ Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hòa bình vô tận, cho ngai vàng và nương quốc của vua Đavit. ( Isaia 9, 6)

 

k/ Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm, đều do Ngài thực hiện cho chúng con. (Isaia 26, 12)

 

l/ Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, xin tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. (Thánh vịnh 29, 11)

 

m/ Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hòan cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh được kết hợp với Đức Kitô Giêsu (Pl 4, 6-7)

 

                                                            4