KINH THANH LA BUC THU TINH - THU BA- CN1MC -A Print

Thứ Ba, Tuần I Mùa Chay
Tuesday of the First Week of Lent
> SỐNG LỜI CHÚA / BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI:
> GOSPEL : MT 6:7-15
>
> Jesus said to his disciples:
> "In praying, do not babble like the pagans,
> who think that they will be heard because of their many words.
> Do not be like them.
> Your Father knows what you need before you ask him.
>
> "This is how you are to pray:
>
> Our Father who art in heaven,
> hallowed be thy name,
> thy Kingdom come,
> thy will be done,
> on earth as it is in heaven.
> Give us this day our daily bread;
> and forgive us our trespasses,
> as we forgive those who trespass against us;
> and lead us not into temptation,
> but deliver us from evil.
>
> Bài đọc : Is 55,10-11
>
> Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta.
>
> Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
>
> Đức Chúa phán thế này :
>
> "Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
>
> không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
>
> chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
>
> cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
>
> thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
>
> sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
>
> chưa thực hiện ý muốn của Ta,
>
> chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó."
>
>TÂM THƯ CHÚA GỞI - TIN MỪNG : Mt 6,7-15
> Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

> Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
>
> "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
>
> 'Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
>
> xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
>
> triều đại Cha mau đến,
>
> ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
>
> Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
>
> xin tha tội cho chúng con
>
> như chúng con cũng tha
>
> cho những người có lỗi với chúng con ;
>
> xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
>
> nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.'
>
> CẦU NGUYỆN ĐÚNG CÁCH
> Để trở nên người quân tử biết cách cư xử đúng mực, người xưa thường bắt con cháu học nhiều điều: "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Tất cả đều phải học.
>
> Chúng ta biết việc ăn, việc nói,... là những chuyện rất bình thường. Trẻ con ngay từ bé đã biết ăn, biết nói,... Thế nhưng, người xưa vẫn dạy chúng rất kỹ lưỡng để chúng biết ăn nói, cư xử,... sao cho lễ phép, phải đạo.
>
> Đối với chúng ta là những Ki-tô hữu, việc cầu nguyện xem ra rất dễ dàng, vì cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Thế nhưng, để cầu nguyện sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, Đức Giê-su đã dạy chúng ta kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh tuyệt hảo giúp chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa cách đúng đắn nhất bằng tâm tình yêu mến của một người con.
>
> (Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
>
> LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY - TÔI CẦU NGUYỆN VỚI CẢ TẤM LÒNG:
>
> Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết siêng năng đọc kinh Lạy Cha và quyết thực hành những lời mình đọc mỗi ngày. Amen.
>------------------------------