TIM GAP CHUA THAT NHANH # 41= Print

On Saturday, October 4, 2014 11:43 AM, Dinh Xuan Quang wrote:

Đức Giáo Hoàng: Ta được giải thoát bởi sự cố gắng riêng hay nhờ Đức Ki-tô?
Vatican City, Oct 3, 2014 / 11:53 am (EWTN News/CNA)
Đức Thánh Cha đã suy niệm theo bài đọc Phúc âm ngày 03-10 của Thánh Luca 10:13-16, kể rằng những người lãnh đạo thời Chúa Giêsu họ đã "cản trở con đường cứu rỗi các linh hồn của Thiên Chúa."
Trong bài Phúc âm này, Đức Ki-tô khiển trách dân chúng "Khốn cho ngươi, hỡi dân Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi dân Bet-sai-da! Vì sự cứng long đối với lời rao giảng về sự cứu rỗi các linh hồn và Chúa và cảnh cáo họ, "Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại TIA và XI-DON, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng xám hối rồi."
"Đó là lý do Đức Chúa Giê-su đã nặng lời như vậy đối với những người lãnh đạo vào thời của Người – họ tranh luận, họ cố gắng lường gạt Chúa và tỏ ra không biết Chúa, bởi vì họ đang chống cự lại sự hiến tặng ơn cứu độ của Người" Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong Thánh Lẽ tại nhà nguyện Thánh Marta trong nhà khách sáng ngày 03-10, theo đài tiếng nói Vatican.

Chính xác hơn là sự thừa nhận thông điệp cứu độ của Đức Kitô, những người lãnh đạo "coi nhẹ ơn cứu độ đối với sự thành tựu của 613 giới răn họ đã tạo ra nhờ ý chí nhiệt thành riêng của họ" và từ chối Chúa Giêsu, cũng như những tiên tri trong thời Cựu ước đã bị từ khước, Đức Thánh Cha nói.
DTC nói tiếp đây là sự việc thương xẩy ra không phải chỉ trong Thánh kinh, mà cũng cả trong tâm hồn con người suột trong lịch sử.
Đức Thánh Cha đã hỏi chúng ta ưa thích loại cứu rỗi nào: một loại ban cho ta cách hào phóng bởi chính Thiên Chúa qua lòng thương xót của Chúa, hay là loại dựa vào những giới răn, luật lệ do người ta làm ra?"
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: giả như có một người kể "Tôi có thể cảm thấy chắc chắn nhưng mà sự thật là tôi đang mua sự cứu rỗi linh hồn của tôi, thay vì nhận được ân huệ quảng đại Thiên Chúa ban nhưng không cho tôi.
"Chỉ có Thiên Chúa ước muốn cứu vớt dân của người, nhưng mà thường thường chúng ta muốn đặt ra những luật lệ cho sự cứu rỗi linh hồn của ta."

------------------