CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI - NGAI CHAM SOC TOI Print

Kim Vu

>> Một cái nhìn của một vị tướng lãnh đã có sức nâng đỡ người lính chiến giữa trận địa như thế, cũng vậy........ Chúa cũng đã chăm chú theo dõi và nhìn mỗi người chúng ta như thể chỉ có mỗi người chúng ta là đáng được chú ý.
>>
>>
>> Thiên Chúa không chăm sóc chúng ta như chăm sóc một đàn cừu trong đó mỗi con vật chỉ là một con số. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu biệt loại. Người gọi tên từng người trong chúng ta. Người đối xử với chúng ta như thể chỉ có ta là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này.
>>
>>
>> Trích sách Lẽ Sống
>>
>> “Happy moment, seek God.
>>
>> Quiet moment, worship God.
>>
>> Painful moment, trust God.
>>
>> Every moment, thank God.”
>>
>> Tuyet Van
>>
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Linh Thao Tin Yeu" group.

-----------------------------------------