CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TÔI # 4= Print

TÌNH YÊU CỤ THỂ CỦA CHÚA (4)

                         (Cảm nghiệm tình Chúa yêu tôi)

1-   Thiên Chúa là Cha yêu thương:

Tôi thấy lời cầu nguyện của Đức Giêsu nói về tình yêu của Cha trong Gioan 17, 26 như sau: “Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.   (Gioan 17, 26)

2-   Thiên Chúa và Tình yêu là một:

   Tôi cảm thấy Chúa là nguồn mạch Đức Ái là yêu thương: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài còn là Thần Khí, Ánh Sáng...

Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa...Ai yêu thương đã được Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. (1 Gioan 4, 7- 8)

3-   Tình yêu cụ thể của Chúa:

   Tôi thấy Chúa yêu tội thật vô cùng cụ thể:          “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống...” (1 Gioan 4, 9-10)

4-     Ca tụng Tình yêu Chúa:

   Tình yêu Chúa qua Đức Kitô làm tôi luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày, khi vừa thức dậy như: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian chuân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? ... (Rom 8, 35-36)

... Tôi tin chắc rằng: dầu cho sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương..., hoặc bất cứ sức mạnh nào, không có gì tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa...   (Rom 8, 38-39)

5-   Ta được gọi là con Chúa:

   Niềm vui sướng nhất của tôi là con Thiên Chúa và gọi Ngài Cha của tôi: “Anh em xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa...Sở dĩ thế gian không biết chúng ta(là con Chúa), là vì thế gian không biết Người...Khi Đức Kitô xuất hiện chúng ta sẽ nên giống như Người.   (1 Gioan 3, 1-2)

6-   Thiên Chúa đã yêu và cứu độ tôi:

   Tôi là người tội lỗi, không xứng đáng và có sức làm được gì, mà Chúa lại thương yêu tôi: “Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì người lành. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Chúa yêu tôi.   (Rom 5, 7-8)

7-   Chúa đầy lòng từ bi, thương xót:

   Chúa đã cứu tôi lại còn ban Thánh Thần cho tôi: “Chúa cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của Người đối với nhân loại...Người đã cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh...” (Titô 3, 4-5)

Pte^' ?i.nh Nguye^~n