CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TÔI # 5= TINH YEU CU THE CUA CHUA Print

TÌNH YÊU CỤ THỂ CỦA CHÚA (5) Giesu11

(Cảm nghiệm tình Chúa yêu tôi)

1- Chúa coi tôi như con:

Chúa yêu thương tôi quá, nhưng tôi cứ đòi hỏi hoài, loài vật còn nhớ và biết chủ nó; nhưng tôi quên và chồng chất lỗi lầm. Chúa hạch tội dân bội bạc như sau: "Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Đức Chúa phán: Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn; nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta." (Is 1, 2)

2- Chúa yêu thương mọi người:

Từ đời đời Chúa vẫn thương xót, săn sóc, an ủi và canh giữ tôi như đàn chiên: "Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn giành cho ngươi lòng xót thương...Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng...Chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như canh giữ đàn chiên." (Gr 31: 3.9.10)

3- Dù ta phạm tội, Chúa vẫn yêu:

Đã bao lần vì tham lam tôi đã sa ngã, mê đắm dục lạc, nhưng Chúa vẫn thương và cho tôi có giờ để tu sửa: "Éprahím có phải là đứa con Ta yêu dấu, một đứa con Ta rất mực mến yêu? Vì mỗi lần nhắc tới nó ta lại thấy nhớ thương, nên lòng ta bồi hồi thổn thức. Ta thương nó, thương nó thật nhiều...." ( Gr 31, 20)

3- Chúa săn sóc tôi như các mục tử:

Cuộc đời của tôi biết bao mây mù đen tối, nhưng Chúa đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy và săn sóc tôi đến hôm nay: "Đây chính Ta sẽ săn sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm...Ta sẽ kéo chúng ra khỏi nơi chúng bị tản mác vào ngày mây đen mù mịt...Ta sẽ theo lẽ công chính mà chăn dắt chúng."(Êd. 34,11-16)

4- Dù khốn khổ, Chúa vẫn yêu tôi:

Thật tôi chỉ là không, mà Chúa đã kéo tôi ra khỏi phân tro, cát bụi để tôi được đứng chung với mọi người: "Kẻ hèn mọn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quí.Người làm cho đàn bà son sẻ thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà." (Tv 113, 7-9)

5- Chuá yêu tôi công bình, chính trực:

Tôi ước ao được làm điều tốt và trung tín với Chúa; nhưng tôi rất yếu đuối, chỉ nương vào Ngài như trẻ thơ: "Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những kẻ hiếu trung. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, ác nhân rồi cũng phải tru di. Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp." (Tv 37, 28-29)

6- Chúa đã tha cho tôi, chẳng trách cứ, oàn hờn:

Rất nhiều lần tôi đãp phạm tội, đuổi theo điều chóng qua: "Chúa từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giầu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mải mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không báo trả ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất...Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta phạm, Chúa cũng ném thật xa." (Tv 103, 8-12)

7- Chúa yêu người trông cậy Chúa:

Cứ tin tưởng và kiên nhẫn trong điều lành Chúa sẽ dẫn dắt và kéo tôi lên: "xử công minh cho người bị áp bức, Chúa ban lương thực cho kẻ đói ăn, giải phóng những ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,...Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân." (Tv 146, 7-9)

Pte^': Nguye^~n ?i.nh