THÂN TÂM MẠNH KHỎE - THỂ XÁC VÀ TÂM HỒN Print

                                    THÂN TÂM MẠNH KHOẺ

                                       *Thể xác và Tâm hồn*
                                    -----*****-----
Thân và Tâm luôn đi với nhau như Đất với Nước và Gió với Lửa. Vỉ thế tôi lấy tên bài này là “Thân Tâm Mạnh Khoẻ”.


A* Những câu Thành ngữ, Tục ngữ Việt Nam về Thân:
1 - Thân làm tội đời : Con người ai cũng tự làm khổ, đầy đoạ mình.
2 - Thân lừa ưa nặng: Con người có tính bướng bỉnh, nói ngon nói ngọt không nghe, lúc chửi mắng mới chịu vâng lời.
3- Thân lươn chẳng quản lấm mắt, thân chạch chẳng quản lấm đầu: Địa vị, thân phận thấp hèn đành chịu nhục, làm xấu không tự trọng.
4- Thân sống không bằng thân chết: Lúc mình giầu thì xúm vào nịnh bợ để kiếm cái ăn, khi chết thì làm ma thật to, tỏ thương tiếc.
5- Thân tàn ma dại: Khi cuộc sống ổn định thì mặt mày tươi tắn, lúc làm ăn thất thì thân xác tiều tụy, không ra thể thống gì cả.
6- Thân tự lập thân: Tự mình xây dựng cơ nghiệp mới đáng phục, có tính chịu đựng giỏi, biết tiết kiệm chi tiêu và chăm lo đời sống.


B * Những suy tư về chữ Tâm cũng là Lòng hay Tâm hồn: Chúa Giêsu nói: “Những cái gì nói ra là phát xuất tự lòng. Chính những cái ấy mới làm cho người ra ô uế.” (Mt 15, 18)
Cao dao Việt nam: Tâm thành đốt một đống rơm,
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào
1- Tâm mà lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả, đảo điên.
2- Tâm mà gian dối, tham lam thì cuộc sống lọc lừa, bất an.
3- Tâm mà đố kỵ, ghen ghét thì cuộc sống hận thù, mất vui.
Tôi để Tâm hay Lòng ra trên ngũ quan và tứ chi để yêu thương:
1/ Đặt Tâm trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.
2/ Đặt Tâm trên miệng để nói lên lời an ủi với người bất hạnh.
3/ Đặt Tâm trên tai để nghe lời than trách, góp ý của người khác.
4/ Đặt tay trên vai để biết gánh vác và chia sẻ với anh em.
5/ Đặt tâm trên tay để làm việc, cộng tác, giúp đỡ người khác.
6/ Đặt tâm trên chân để mau mắn chạy đến người cùng khổ..


*Thân xác không có Tim thì thân xác chết, người không có Tâm thì cuộc sống chỉ hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người. Hy vọng sau khi quý vị và các bạn đọc bài này, Thân Tâm sẽ sống mạnh khoẻ, vui vẻ và bình an.

Phó tế: GBM Định Nguyễn

------------------------------

-----------------------------------