CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - PHÓ TẾ NGUYỄN SỸ BACH Print

PHÂN ƯU
Linh Hồn Anna Trần Thị Huyên
LỜI MỞ ĐẦU PHÂN ƯU

PHÓ TẾ NGUYỄN SĨ BẠCH
Cùng Thầy Phó Tế Gioan Batixita Nguyễn Văn Định và gia đình, quý cha, quý phó tế và
phu nhân, quý hội đoàn công giáo tiến hành trong giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể rất thân thương,
quý ông bà anh chị em hiện diện:
Trước sự ra đi của Linh Hồn ANNA TRẦN THỊ HUYÊN, phu nhân, mẹ,bà và bà cố... ,
tôi xin được thay mặt Ban Chấp Hành và toàn thể các phó tế và các phu nhân trong CỘNG
ĐỒNG PHÓ TẾ VN tại Hoa Kỳ -, xin gởi đến Thầy và gia quyến ĐÔI LỜI PHÂN ƯU- đúng
hơn là những điều học đươc - trước linh cửu của linh hồn Anna- phu nhân trên 62 năm của Thầy,
người mẹ của 9 người con, bà nội bà ngoại của 20 cháu, bà cố của 4 người chắt -và trước linh
cửu của linh hồn Anna, bạn đồng hành RẤT đắc lực, RẤT đắc tâm và RẤT đắc trí trong ơn gọi
PHÓ TẾ VĨNH VIỄN 23 năm – gồm 5 năm kể từ khi Thầy và phu nhân tham gia vào chương
trình đào tạo phó tế và 18 năm lãnh nhận chức phó tế trong Tồng Giáo Phận Galveston-Houston
cho đến hôm nay.
CĐPTVN: THƯƠNG CẢM SÂU XA
Là anh chị em trong gia đình CỘNG ĐỒNG PHÓ TẾ VIỆT NAM, chúng tôi thương cảm
sâu xa - vì khi phu nhân qua đời, người Phó Tế chúng ta vừa đau đớn mất đi một người vợ, và
hơn thế nữa, vừa mất đi một đôi tay, một đôi chân, một con tim của người bạn đồng hành- vai kề
vai - trong ơn gọi phục vụ của thiên chức Phó Tế. Tôi nghĩ rằng không phải CỘNG ĐỒNG PHÓ
TẾ VIỆT NAM đau buồn mà thôi, nhưng còn nhiều anh chị em khác trong đoàn chiên mà Chúa
giao phó và những ai được thấm nhuần Lời Chúa qua sứ vự loan báo Tin Mừng trên các mạng
lưới của Thầy- cũng rất thương tiếc sự ra đi của linh hồn Anna, bởi vì ngoài ơn Chúa, nếu không
có sự tích cực đồng hành hỗ trợ của linh hồn Anna, phu nhân của Thầy – nói chúng, là phó tế
thôi, chúng ta khó thi hành ơn gọi phó tế. Ơn gọi phó tế không phải của một người, nhưng là của
chồng lẫn vợ.
Điểm đặc biệt về linh hồn Anna để lại trong khi tại thế, là CÁCH SỐNG hai vai trò của
hai ơn gọi. Ơn gọi hôn nhân và ơn gọi của người vợ Phó Tế Vĩnh Viễn. Cả hai ơn gọi cần được
quyện lẫn chặt chẽ với nhau như chỉ còn là một ơn gọi. Trong ƠN GỌI HÔN NHÂN, một khi
Thiên Chúa kết hợp, người nam người nữ không còn là hai, nhưng là MỘT. Trong ƠN GỌI PHÓ
TẾ, qua Bí Tích Truyền Chức Thánh, Phó Tế được nhận một ẤN TÍN VĨNH VIỄN, để trở nên
đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng trở thành người "PHỤC VỤ", nghĩa là "tôi tớ". Chính
nhờ ẤN TÍN VĨNH VIỄN này, cả hai ơn gọi đã quyện chặt lại – qua phục vụ - lại càng được mời
gọi sống nên một với Đức Kitô thâm sâu hơn.
CÁCH SỐNG HAI ƠN GỌI : NHỮNG ĐỨC TINH
CÁCH SỐNG hai ơn gọi của linh hồn Anna dựa trên NHỮNG ĐỨC TÍNH do Chúa ban.
Trước hết, theo Phó Tế Định chia sẻ, linh hồn Anna có một đức tính SỐNG ĐẠO CÁCH
ÂM THẦM. Âm thầm nhưng luôn thực hành công bình, chính trực dù không phô trương, dù vẫn
khiêm tốn khi đối phó với những bất công, với những gì thiếu ngay thẳng. Là phu nhân của một
phó tế, linh hồn Anna chọn không xuất hiện ở công cộng, ở những nơi phó tế chồng mình sinh
1
hoạt, nhưng chỉ ÂM THẦM chuyên lo cầu nguyện cho những sứ vụ của phó tế, quân phu của
mình. Chắc hẳn một số chúng ta ít hoặc chưa bao giờ thấy phu nhân của thầy xuất hiện ở những
hội đoàn hay nhóm cầu nguyện khi thầy Định chủ sự như tại Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội
Dòng Ba Đa Minh, Thăng Tiến Hôn Nhân, Nhóm Thánh Linh, nhóm Chia Sẻ LỜI CHÚA...
vv...Chắc vì đức tính ÂM THẦM nói lên sự tôn trọng những việc phó tế Định làm nên những sứ
vụ của thầy trong việc loan báo Tin Mừng được DỄ DÀNG lan rộng nhiều nơi. Vậy thì đức tính
ÂM THẦM của linh hồn Anna không tiêu cực nhưng lại rất tích cực khi nhìn thấy hoa quả trong
đời sống hôn nhân cũng như đời sống của người vợ phó tế.
Đức tính thứ HAI là NÓI ÍT LÀM NHIỀU. Không nói nhiều nhưng làm nhiều NHỊN
NHỤC, làm nhiều THA THỨ, làm nhiều BÁC ÁI cho người thân, cho chồng, cho con , cho
cháu, chắt và những ai cần đến. CÁCH SỐNG này rất phù hợp và nâng đỡ cho cả hai ơn gọi làm
vơ, làm mẹ, làm bà và làm phu nhân của một phó tế. Linh hồn Anna đã đứng bên cạnh, đứng ẩn
mình sau sự thành công của một người chồng, của một phó tế .
Đức tính THỨ BA là TÊ NHỊ trong lời nói và việc làm. Linh hồn Anna rất nhẹ nhàng
trong cách cử xử với tất cả gia đình, bà con họ hàng. Nếu ai làm điều SAI TRÁI với mình, thi
linh hồn Anna không làm lớn chuyện, trái lại thành tâm nâng đỡ, khuyền khích đi vào con đường
ngay thẳng nẻo chính.
Đức tính THỨ TƯ là TÌNH THƯƠNG. Linh hồn Anna đã không muốn một ai phải vào
bếp nên đủng đỉnh tựa vào chiếc xe bốn bánh trong 9 năm bị bệnh - đứng nấu cơm cho cả nhà,
cho dù chồng con cháu chắt nan nỉ đừng nấu mà vẫn quyết nầu. Quả thực làm sao hiêu được tình
thương bao la của một bệnh nhân, một người mẹ, một người vợ trong hoàn cảnh đã hơn một lần
đột quỵ nặng như thế. Chuối cùng linh hồn Anna đã ngừng nấu sau con bão tuyết vừa rồi tại
Houston, và từ đó những đức tính vừa chia sẻ trên đây vẫn còn đó, trên giường bệnh, chuẫn bi
cho ngày TRỞ VỀ NHÀ CHA, sau khi sống trọn HAI ƠN GỌI trong một cuộc đời.
VĨNH BIỆT
Kính thưa linh hồn Anna, một lần nữa thay mặt các phó tế và phu nhân trong gia đình
CỘNG ĐỒNG PHÓ TẾ VIỆT NAM tại Hoa Kỳ, xin cám ơn CHỊ đã để lại mẫu gương sống HAI
ƠN GỌI trong một cuộc đời. Thật không dễ gì sống hai ơn gọi này cùng một lúc. Không dễ vì
sự hữu hạn của con người. Không dễ vì ơn gọi phó tế chỉ mới được phục hồi vỏn vẹn 54 năm sau
hằng chục thế kỷ - nghĩa là việc chấp nhận chức thánh phó tế do Thánh Thần soi sáng tại Công
Đồng Vaticanô II từ 1962-1965 vẫn chưa được đón nhận rộng rãi giữa lòng Giáo Hội. Tuy nhiên,
CÁCH SỐNG của CHỊ đã thêm sức mạnh cho gia đình CÔNG ĐỒNG PHÓ TẾ VIỆT NAM nói
riêng và cho toàn thể phó tế và phu nhân khắp mọi - rất nhiều.
Chúng con xin Chúa tha thứ những lỗi làm khi còn sống và xin đón nhận linh hồn Anna,
người con đã hoàn tất chặng đường trong 79 năm ở thế và nhất là đã cam chịu 9 năm bệnh tật thề
xác. Chúng con xin dâng linh hồn Anna cho Chúa và chúng con hoàn toàn tín thác vào LÒNG
THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN CỦA CHÚA.
Một lần nữa Công Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ xin phân ưu cùng thầy Phó Tế
Nguyễn Văn Định, và với toàn thể tang quyến.
-------------------------------------------------------------