CHIA SẺ TẠI NHA NHA QUAN # - HANG TRANF CUOC DOI Print

>HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI : HƯ VÔ  - Diep Hua chuyển
>
> Một người hấp-hối chết, nhìn thấy Chúa ưu-ái trao cho chiếc va-li,
> Chúa nói : Đến giờ con ra đi rồi !
> Ngạc- nhiên người này hỏi : Bây giờ sao ? Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm !
> Chúa nói : Rất tiếc vì tới giờ con ra đi thôi !
> Người này hỏi : Có gì trong va-li hở Chúa ?
> Chúa đáp : Hành trang của con đó .
> Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc ?
> Chúa đáp : Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất !
> Vậy có phải ký ức của con ?
> Chúa đáp : Không phải của con, của thời gian !
> Phải chăng tài năng của con ?
> Chúa nói : Không phải của con, của hoàn cảnh
>
> Có phải bạn bè hay gia đình con ?
>
> Chúa nói : Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời
> Phải chăng vợ con của con ?
> Chúa nói: Không phải của con, mà là tâm-tư con
> Có phải là thân xác của con ?
> Chúa nói : Cũng không phải của con, nó là cát bụi !
> Phải chăng tâm linh con ?
> Chúa nói : Không, của ta !
> Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao,
> Liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rổng !
> Bàng hoàng người chết nói không có cái gì là cúa tôi cả !
> Chúa nói : Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con
>
> Đời sống là thời gian đó của riêng mình !
> Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi mình có !
> Đừng để những gì mình có qua đi
> Sống đi, vui sống đời mình
> Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, vì chính đó là sở hữu của mình !
> Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi !!!
>
> Nếu Biết Thế!
>
> Nếu biết thế xin đừng ham cố
> Bởi không ai mang được xuống mồ
> Một mai khi về cõi hư vô
> Của trần gian dù là vô số
>
> Nếu biết thế màng chi danh lợi
> Lợi danh như bọt biển phù vân
> Có gì tồn tại mãi cõi trần
> Mà mê muội dốc lòng đeo đuổi
>
> Nếu biết thế xin dừng nghiệp chướng
> Hãy biết đủ làm kẻ thiện lương
> Nếu dư hãy đầu tư thiên đường
> Để một mai còn được an hưởng
>
---------------------