CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CÓ 3 CÔ BẠN CHỌN CÔ NÀO Print

Cô-Vy, Cô dại,Côkhôn Bạn Chọn CôNào?

Quý Vân

MỜI BẠN LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA ĐOẠN TIN MỪNG SAU:


Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" 9 Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" 12 Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mat 25: 1-13)


Bạn thân mến mùa dịch Cô- Vy đang lùi dần.Trong sáu tháng qua,tháng 1- tháng 6 năm 2020 thời gian đủ dài để chúng ta có cuộc sống chậm laị, có thơì gian với gia đình và có thơì gian nghĩ đến đời sau với Thiên Chúa?


Qua bài phúc âm trên, Chúa Jêsus có dạy có mươì cô đêù là:
"Trinh nữ" có nghĩa chúng ta đều là dân Chúa tốt, tin kính.
có "Đèn" là có đơì sống thánh thiện có tỏa sáng cho ngươì chung quanh.
Nhưng năm cô khôncó mang thêm"dâù": là có đâỳ Chúa Thánh Thần.
Và năm cô dạiquên chi tiết nhỏ này vì quên tiên liệu trường hợp chàng rể đến muộn.

Tức có Chúa thánh thần nhưng ít không đủ.


Ngày nay bạn và tôi cũng nên suy nghĩ mình có dầu extra chưa? Có đủ ơn Chúa chưa? Baỷ ơn Chúa Thánh thần là: Ơn khôn ngoan, ơn hiêủ biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Thiên Chúa.(Isai 11:2)và hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoa nlạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.(Galat 5: 22)

Chúng ta hãy câù xin Chúa CHA ban thêm ơn cho chúng ta ngay bây giờ là ban cho chúng con có chính Chúa. Chúng con câù xin nhân danh Chúa Jêsus Amen.

--------------

*NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, TÔI QUYẾT TÂM MỞ LÒNG NGHE TIẾNG CHÚA NÓI QUA NGƯỜI CHUNG QUANH.

------------------------------