CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TƠI - PHUNG PHUNG Print

phung phung
Tue, Dec 21 at 2:06 PM

https://keditim.net/?p=105145

"Trời cao hãy đổ sương xuống..."

"Chúc bạn một ngày tràn đầy Thánh Thần nhé.

Cha Vương

GIÁO LÝ: Tại sao sách Sáng thế mô tả sự sáng tạo như là "công trình 6 ngày"? Đây là cách nói nhằm đề cao ngày nghỉ cuối tuần sau 6 ngày làm việc (St 1-2,3). Nó còn diễn tả rằng sự sáng tạo thật là tốt lành, đẹp đẽ, và được sắp xếp thật khôn ngoan. (YouCat, số 46)

SUY NIỆM: – Từ cách nói tượng trưng là Chúa tạo dựng trong 6 ngày, ta có thể rút ra những yếu tố căn bản sau đây:

1/ Mọi vật đang hiện hữu là do Đấng Tạo Hóa ban cho hiện hữu.

2/ Mỗi thụ tạo có cái tốt lành của nó.

3/ Cả những gì đã trở nên xấu cũng đều có một cái nhân tốt lành.

4/ Tất cả mọi thụ tạo đều tùy thuộc vào nhau, và hiện hữu cho nhau.

5/ Trật tự và hòa hợp nơi vạn vật là phản ánh sự tốt đẹp của Chúa.

6/ Có một cấp bậc nơi vạn vật: con người vượt trên con vật, con vật vượt trên cây cối, cây cối vượt trên các vật vô sinh.

7/ Tạo vật đang tiến bước tới ngày đại lễ, khi Chúa Kitô sẽ đến chinh phục vũ trụ, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. (YouCat, số 46 t.t)

❦ Sáng thế là sách đầu tiên của Kinh thánh diễn tả việc sáng tạo thế giới và sáng tạo loài người.

❦ Đừng tưởng rằng Thiên Chúa muốn cấm ta yêu thế giới. Không, ta phải yêu thế giới vì tất cả những gì trong thế giới đều đáng ta yêu mến. (Thánh Catarina Sienna (1347-1380, nhà thần bí và tiến sĩ Hội Thánh)

LẮNG NGHE: Đây là lời của ĐỨC CHÚA, Đấng tạo dựng trời cao – chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình, củng cố cho bền vững; Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu, nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ -, Người phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, chẳng còn chúa nào khác. (Is 45:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, "Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa", xin giúp con luôn hướng về Chúa để tìm được sự bình an đích thực.

THỰC HÀNH: Một lần cha sở họ Ars (thánh Gioan Vianey) nói: "Thiên Chúa đã ban cho con người miệng lưỡi để ca ngợi.'' Tự kiểm soát lại miệng lưỡi của mình hôm nay nhé.

----------------------------------------