CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Fri, Jan 14 at 4:37 AM
"Bấy giờ, Phi-lát(Philato) cho đem Đức Chúa Jêsus đi đánh đòn. Bọn lính đan một chiếc mão gai, đội trên đầu Ngài, và mặc cho Ngài một chiếc áo điều. Họ đến gần Ngài và nói: "Lạy vua dân Do Thái!" Rồi họ tát vào mặt Ngài." (Gioan 19:1-3)

Chúa Giê-xu đã khoác lên mình màu tím argaman thuần khiết này

Ngày nay màu tím này vẫn mang hàm ý về vương quyền và chức thầy tế lễ. Một số nhà thờ sử dụng màu này vào thời điểm kỷ niệm sự kiện Chúa chịu đóng đinh trong năm, để nhớ lại chiếc áo choàng màu tím hoàng gia mà những kẻ đóng đinh Chúa đã mặc cho Ngài để chế nhạo Ngài:

Màu Trang phục của chiếc áo choàng này biểu thị rất nhiều về việc Chúa Giê-xu là ai vào thời điểm quan trọng đó. Dù được thực hiện với ý đồ xấu xa, nhưng hành động này nói lên rất rõ thân thế của Chúa: Ngài là Vua dân Do Thái.

Màu tím được phủ trên bàn thờ dâng của lễ, hơn một nghìn năm trước khi khoác lên người Chúa Giê-xu, của lễ tối thượng, đã đổ huyết của chính Ngài vì tội lỗi chúng ta, để chúng ta có thể vào được Nơi Thánh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Khi trộn màu xanh và màu đỏ với nhau chúng ta sẽ có được màu tím, điều này bày tỏ thần tính và nhân tính của Đấng Mê-si chúng ta.
Màu tím cho thấy Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta
Màu tím cho thấy Ngài là Vua.

Chúa Giê-xu xứng đáng được tôn vinh, cùng mọi lời ngợi khen, và mọi sự vinh hiển.

--------------------------------------------