CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Wed, Jan 26 at 2:27 AM

Câu hỏi: Liệu việc cầu nguyện cho các chính trị gia và lãnh đạo trên toàn thế giới có thực sự mang lại hiệu quả nào không? Chúng tôi làm điều này mỗi tuần, nhưng tôi không thấy việc này mang lại kết quả gì ?

Trả lời: Đức Chúa Trời chưa từng hứa rằng mọi chính phủ hay nhà lãnh đạo chính trị sẽ trở nên thánh khiết và công bình nếu chúng ta cầu nguyện. Nhưng Ngài vẫn ra lệnh cho chúng ta cầu nguyện cho các lãnh đạo của mình cũng như lãnh đạo các nước khác. Kinh Thánh dạy rằng,

"Ta khuyên con trước hết hãy khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn... cho các vua và tất cả những người có chức quyền" (1 Ti-mô-thê 2:1-2).

Ma quỷ đang hành động trong thế gian – nhưng Đức Chúa Trời cũng đang hành động. Và một ngày nào đó Ngài sẽ can thiệp. Nhưng trong thời gian chờ đợi, đừng nản lòng hay bị lung lay bởi những gì bạn thấy. Kinh Thánh dạy rằng, "Vì quyền lực bí mật của tội ác đang hành động rồi; nhưng Đấng cầm giữ nó sẽ vẫn tiếp tục ngăn giữ." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7).

Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai được Đức Chúa Trời ban quyền cai trị. Đặc biệt hãy cầu nguyện cho Tổng thống, Quốc hội, Thẩm phán, và tất cả những người tư vấn cho họ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm – nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động, và Ngài chính là nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta.

Nguồn: billygraham.org

-----------------------------------------------