CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Thu, Jan 27 at 1:58 AM
Việc tôi đã 27 tuổi mà vẫn còn độc thân, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có mảnh tình nào vắt vai khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng và có chút lo lắng.

Đôi khi, tôi cảm thấy như thể có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình — Tôi muốn có một mối quan hệ, nhưng tôi cảm thấy như thể Chúa đã định để tôi ở một mình. Tôi không biết phải làm gì vì những người nam thường không chủ động làm quen với tôi, Làm thế nào để tôi vượt qua điều này cho đến khi gặp được đúng người đàn ông của đời mình?

chúng ta phải cố gắng đi theo là của Chúa Giê-xu Christ chứ không phải người ta.

"Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như CHÚA CỨU THẾ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta..." Ê-phê-sô 5:1-2

Hãy nhớ rằng, một người đàn ông sẽ không khiến bạn trở nên trọn vẹn hơn

Đức Chúa Trời của chúng ta đã không để cho chúng ta có một nhu cầu nào mà không thể đáp ứng được. Sự đầy đủ của chúng ta, chỉ phụ thuộc vào Ngài mà thôi.

Phao-lô viết cho người Cô-lô-se, "anh chị em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực" (Cô-lô-se 2:10).

Hãy phó thác mong muốn của bạn cho Chúa

Bám lấy lẽ thật Đức Chúa Trời phán với tất cả chúng ta theo những cách khác nhau, nhưng Kinh Thánh luôn là nguồn chân lý đáng tin cậy. Đây là một vài câu Kinh Thánh mà Ngài đã sử dụng để phán với tôi trong những giây phút cô đơn nhất của mình.

"Nguyện sự nhân từ Chúa an ủi con theo như lời Chúa đã hứa với đầy tớ Ngài." Thánh Vịnh 119:76

"Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ." Lu-ca 12:7

"Chúa đếm từng bước lưu lạc của con: Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao?" Thánh Vịnh 56:8

"Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu." Phi-líp 4:6-7

"Vì như một thanh niên kết hôn với một trinh nữ thể nào, Ðấng Dựng Nên ngươi sẽ cưới ngươi thể ấy; Như cô dâu là niềm vui cho chú rể thể nào, chính ngươi sẽ là niềm vui cho Ðức Chúa Trời của ngươi thể ấy." Ê-sai-a 62:5

"Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt con không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao! Các tư tưởng ấy thật vĩ đại! Nếu con muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tỉnh thức, con vẫn còn ở với Ngài." Thánh Vịnh 139:13-18

Hãy xem những lời mời gọi này trong Thánh Vịnh 37:4-7.
"Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước."
"Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va"
"Nhờ cậy nơi Ngài"
"Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va"
"Chờ đợi Ngài"

Chúa khiến chúng ta phải khao khát những mối quan hệ. — trước tiên là với Ngài và sau đó là với những người khác.

Vì vậy, hãy cầu xin Chúa cho mối quan hệ đặc biệt mà bạn muốn và sau đó tìm kiếm Ngài. trong khi chờ đợi xem Chúa có gì dành cho bạn.

"Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội-thánh và trong Đấng Christ Giê-xu trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men." Ê-phê-sô 3:20-21

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com