CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Vicky Vu
Fri, Feb 4 at 7:44 AM

"Vậy nên ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình" – 1 Ti-mô-thê 5:14

Khi đọc phân đoạn này, tôi đã không thể bỏ qua được từ "cai trị". "Cai trị" ở đây khi đọc ở trong những bản dịch khác có nghĩa là "quản lý gia đình hoặc là trở thành chủ nhân trong nhà". Cai trị ở đây còn có nghĩa là trông nom, gìn giữ gia đình, có kỷ luật trong từng công việc trong gia đình.

"Ai tìm được người vợ, tức tìm được một điều phước, Và hưởng được ân-điển của Đức Gia vê. huấn Ca (Châm ngôn) 18:22. Phải làm thế nào?

I. Hãy hiểu sự thật quản lý gia đình là điều tốt lành Chúa dành cho chúng ta. Chúa ban ơn cho chúng ta quản lý gia đình tốt, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều phước hạnh từ nơi Chúa và qua đó chúng ta sẽ trở thành quản gia đẹp lòng Chúa.

II. Suy nghĩ một cách chân thực và quyết tâm với công việc quản lý gia đình? Việc chăm sóc gia đình là một việc quan trọng không kém với việc truyền giáo.

III. Hãy nhớ đến việc quản lý thời gian? Thời gian Chúa dành cho chúng ta rất quan trọng, vì thế chúng ta cần trân trọng và sử dụng thời gian đó một cách hữu ích để dẫn gia đình trong kỷ luật.

1. Hãy xây dựng kế hoạch một cách cụ thể

2. Hãy sống nhiệt huyết cho hôm nay Thi thiên 90:12 và nói rằng "Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng".

3. Hãy trân quý từng phút .

4. Hãy chuyển động liên tiếp.

5. Hãy lặp lại công việc giống nhau mỗi ngày.

6. Hãy tập thể dục và điều tiết liệu pháp ăn uống .

7. Hãy nghĩ xem làm thế nào có thể rút được nửa thời gian .

8. Hãy sử dụng hẹn giờ trong các việc của bạn .

9. Hãy làm công việc bạn ghét nhất đầu tiên .

10. Hãy trang bị kiến thức về tiết kiệm thời gian .

11. Hãy nói "không" . Hãy tập nói không đói với các việc không cần thiết.

12. Kế hoạch của một ngày bắt đầu từ đêm hôm trước.

Cảm ơn Chúa vì Ngài cho con biết những điều con phải làm để giúp gia đình con có kỷ luật. Xin Chúa giúp chính đời sống con có kỷ luật để làm đẹp lòng Chúa và gây dựng gia đình theo ý muốn Ngài. Amen.

Biên tập: Mymy

Trích: A women after God's own heart

----------------------------------------