CÁC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - UKRAINE - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Sat, Feb 26 at 4:47 PM

UKRAINE

Ukraine quan trọng. Đó là lý do tại sao nền độc lập của Ukraine là rất quan trọng đối với phần còn lại của thế giới.Bạn có biết rằng Ukraine có tỷ lệ người theo Chúa cao nhất ở Liên Xô cũ và ở lục địa châu Âu ngày nay không? Ukraine là đất nước tập trung nhiều nhà thờ ở Đông Âu. Và rất nhiều nhà truyền giáo từ Ukraine ngày nay đang phục vụ ở các quốc gia khác nhau.

Vì vậy, tôi biết chắc chắn – mắt Chúa đang đoái xem Ukraine.Vì vậy, xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi

Cầu nguyện: Lạy Cha thánh toàn năng của chúng con. Chúng con dâng đất nước Ukraine tươi đẹp cùng các anh chị em trong gia đình đức tin của mình trong tay Ngài. Những chuyện này phải xảy ra vì Cha đã nói trước cho chúng con biết trong Lời Ngài rồi.

"Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại." (Ma-theu 24:6-8)

Tuy nhiên khi nhìn thấy những cảnh tượng này, lòng chúng con vẫn quặn thắt lại vì những gì đang xảy ra. Chúng con mà còn như vậy thì tấm lòng của Ngài còn đau đớn như thế nào nữa. Cha ơi, vào lúc này đây xin kéo chúng con đến gần Ngài, để chúng con có thể nghe tiếng Cha.Chúng con không làm được gì trước những điều đang xảy ra cho anh chị em chúng con, nhưng Cha có thể. Và Ngài sẽ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra cho chúng con mà cuối cùng không mang lại lợi ích gì cho chúng con. Ngay lúc này đây anh chị em chúng con cần Ngài. Ngay lúc này đây, tâm linh chúng con hướng về họ và cảm nhận được những nỗi lo lắng, sợ hãi của họ. Xin ban cho chúng con sự bình an mà thế gian này không thể ban. Xin ban cho chúng con đức tin giúp chúng con vượt qua giai đoạn này và trưởng thành hơn nữa ở trong Ngài.

Nguyện nước Cha được đến ý Cha được nên ở đất nước Ukraine và trên Hội-thánh Ngài ở tại đó. Xin giúp cho anh chị em chúng con trở thành ánh sáng. Xin Cha bảo vệ những sinh linh. Xin chu cấp ma-na cho những người đói và nước sống cho những người khát. Xin Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng con. Vì chúng con chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng con.

Cha ơi, nguyện Ngài kể chúng con là công bình để những lời cầu nguyện của chúng con có thể đến được ngôi Ngài. Nguyện Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con nhân danh Chúa Giê-xu KITO/Christ mà cầu nguyện. Amen!

Nguồn: Facebook/Bogdan Bychuk

------------------------------------------------