CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Print

Ky Tran


>>> XHCN: Đây là viết tắt của Xã Hội Chủ Nghĩa
>>>
>>> XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở . . . . .
>>>
>>> XHCN = Xấu Hổ Cả Nước
>>>
>>> XHCN : Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy
>>>
>>> XHCN : xếp hàng cả ngày,
>>>
>>> XHCN : xuống hố cả nước,
>>>
>>> XHCN : xuống hàng chó ngựa,
>>>
>>> XHCN : xạo hết chỗ nói,
>>>
>>> XHCN : xét hỏi cả ngày,
>>>
>>> XHCN : xâm hại con người,
>>>
>>> XHCN : xấu hơn cả ngợm,
>>>
>>> XHCN : xơi hết cả nhà,
>>>
>>> XHCN : xóa hết cội nguồn,
>>>
>>> XHCN : xì hơi chết người,
>>>
>>> XHCN : xóa hết chữ nghĩa...
>>>
>>>
>>> Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.
>>>
>>>--------------------------------------------
--