CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HƯƠNG BÙI Print

Huong Bui
Sat, Apr 30 at 8:16 AM
Kính mời anh chị em tiếp tục cùng nhau học hỏi , tham khảo đề tài :
TÍNH CHẤT BA NGỒI CỦA CON NGƯỜI PHẢI CHIẾU HÌNH ẢNH ĐỨC CHÚA TRỜI.
- Tính Chất Ba Ngôi Của Con Người
Tâm linh, Linh hồn, Thể xác.
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình-an khiến anh em nên thánh trọn-vẹn, và nguyền xin tâm-thần, linh-hồn, và thân-thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta đến!. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 VIE1925
Thể xác ( hay xác thịt)
Thể xác trong Kinh Thánh nói đến có nghĩa một là thân thể con người hai là bản chất tội lỗi con người
+Về thân thể con người.
"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của ĐỨC CHÚA TRỜI, và THÁNH LINH ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của ĐỨC CHÚA TRỜI, thì ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của ĐỨC CHÚA TRỜI là thánh, mà chính anh em là đền thờ" (1Côrinhtô 3:16,17)
"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh ĐỨC CHÚA TRỜI" (1Côrinhtô 6:20)

+Bản chất tội lỗi của con người
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng Nước ĐỨC CHÚA TRỜI" (Galati 5:19..21)


"Vì sự chăm về xác thịt nghịch với ĐỨC CHÚA TRỜI, bởi nó không phục dưới luật pháp ĐỨC CHÚA TRỜI, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI" (Rôma 8:7,8)
"Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI" (Rôma 8:7,8)

Sự bày tỏ về Ba bên( Babylon)
1/ Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có uy quyền rất lớn, hào quang chiếu khắp mặt đất.

2/ Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố:
"Ba-by-lôn lớn sụp đổ—thành vĩ đại sụp đổ hoàn toàn!
Thành này đã biến thành sào huyệt của các quỷ.
Nó là nơi giam giữ tà linh
và các loài chim dơ dáy, gớm ghiếc.
3/ Mọi dân tộc sụp đổ
vì đã uống rượu gian dâm điên cuồng của nó.
Các vua trên thế gian
đã gian dâm với nó.
Các nhà buôn làm giàu
nhờ sự xa hoa quá mức của nó."
- Kinh Thánh cho biết : Babylon là nơi lộn xộn- kiêu ngạo - xa hoa bề ngoài , nơi chất chứa những giá trị thế gian , đi nghịch lại trật tự của NGÀI .....

HƯƠNG BÙI

---------------------------------------------