CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - TRUYỆN NHÀ ĐẠO Print

Chi Tran

Truyện Nhà Đạo
Tả cảnh thiên đàng không nổi.
Một người bạn thân yêu của thánh Augustinô yêu cầu ngài viết một cuốn sách về thiên đàng.


Thánh Augustinô vào phòng, đóng cửa lại, cố suy nghĩ để viết. Ngài viết thư xin thánh Hiêrônimô giải đáp một vài thắc mắc. Bỗng thánh Augustinô nghe một giọng nói vang lên:
- "Hỡi Augustinô, anh muốn gì đó? Anh muốn dùng ngòi bút để hiểu sự bao la của trời đất sao? Anh tự hào muốn thấy điều con mắt phàm trần không bao giờ thấy được sao? Anh muốn hiểu điều anh không thể hiểu được sao?"
Đó là giọng của Hiêrônimô.

Hôm đó chính là ngày thánh Hiêrônimô qua đời.


Từ đó, thánh Augustinô bỏ ý định viết cuốn sách về Thiên Đàng.
gpvinhlong

-----------------------------------