CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN Print

Vicky Vu

Thảo luận về vấn đề tội lỗi thường có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp,

Tuy nhiên chúng ta cần kiên định, hạ mình mời Đức Chúa Trời bước vào và tra xét tấm lòng của chúng ta để xem có bất cứ điều gì bên trong chúng ta mà có thể khiến Ngài phiền lòng chăng.

Một khi chúng ta có thể nhìn thấy những điều đó, thì chúng ta có thể chiến đấu với chúng. Chúng ta ăn năn xin ơn Chuas từ bỏ

Nhà thần học John Owen đã hướng dẫn những người tin Chúa trong cuốn The Mortification of Sin (tạm dịch là 'Sự Dằng Vặt của Tội Lỗi') thế này, "hãy giết chết tội lỗi, nếu không nó sẽ giết chết anh em."

Tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng tin tốt lành cho con cái Chúa là tội lỗi chúng ta đã được chuộc rồi. Ê-sai a 1:18 minh họa cho điều này một cách tuyệt vời:

"Đức Giê-hô-va phán: 'Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.'"

Cả nam và nữ đều được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và cả hai đều phải vật lộn với việc đưa ra những quyết định không tin kính.

Chúng ta sẽ xem xét kỹ tội lỗi này — một khi chúng ta có thể nhìn ra chúng, chúng ta có thể chiến đấu với chúng.

-------------------------------------------