CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HT MERCY OF GOD Print

Huong Bui
Fri, May 13 at 2:25 PM

HT Mercy Of GOD
Thứ bảy ngày 14/ 5 / 2022
Cảm tạ CHÚA cho con người phản chiếu hình ảnh NGÀI.
Cảm tạ CHÚA chỉ dẫn Hội Thánh CHÚA kỹ thuật đồng đi với NGÀI.

* Hôm nay chúng ta học về phần Linh Hồn.
— Phần linh hồn có 3 > phòng
Linh hồn là phần kết nối giữa thần linh và thể xác
" Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến CHÚA là ĐỨC CHÚA TRỜI ngươi" Mác 12 : 30
- Thần linh không thể bắt thể xác hành động gì nếu linh hồn không cho phép. Linh hồn nhận được sự bày tỏ thần linh mà khiến thể xác hành động theo, linh hồn không được nghe theo và sống theo con người cũ con người xác thịt. Khi đó linh hồn chúng ta sống theo sự dẫn dắt của Thần linh, sống theo con người mới chứ không sống theo con người cũ.
Vậy nên linh hồn mình cần được tăng trưởng và đổi mới. Trong linh hồn con người có 3 phòng
1 / Ý chí : là phần quyết định làm điều gì.
2 / Tâm trí : là phần hiểu biết của chúng ta về mọi thứ xung quanh, cách chúng ta suy nghĩ.
3 / Cảm xúc : cảm nhận , cảm giác của chúng ta.

- Vì tội lội làm cho cảm xúc, tâm trí chúng ta bị lệch lạc, suy nghĩ những điều độc ác, sai trật, ô uế vì vậy chúng ta phải thay đổi tâm trí mình làm mới lại nó với Lẽ Thật của CHÚA. Tẩy sạch khỏi chúng ta những lối suy nghĩ của thế gian bằng lối suy nghĩ con Vua TRỜI như vậy chúng ta mới có những quyết định đúng đắn theo CHÚA.
- I Cô rinh tô 2:16 "Vì ai đã biết ý CHÚA, đặng dạy dỗ NGÀI? Nhưng phần chúng ta có ý ĐẤNG CHRIST"
Chúng ta làm trọn sự cứu rỗi linh hồn của mình bằng cách thay đổi tâm trí, cảm xúc đưa ra những quyết định đúng theo ý muốn của CHÚA.
————————-
Hôm nay chúng ta tập chung hơn về phòng : TÂM TRÍ CON NGƯỜI.
"Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với ÐẤNG CHRIST chăng." (2 Côrinhtô 11:3).
Tâm trí chúng ta là một chiến trường CHÚA muốn dạy chúng ta về giá trị Nước TRỜI còn ma quỉ thì muốn ảnh hưởng chúng ta bằng giá trị thế gian tội lỗi và cách thay đổi tâm trí của mình.
- 1. Qua sự thông công với CHÚA (đọc Kinh Thánh và cầu nguyện) hãy nhận biết Ý muốn của NGÀI. THIÊN CHÚA đánh đồng MÌNH với Lời NGÀI – thành thử khi nghiên cứu Lời CHÚA, bạn sẽ nhận biết CHÚA. Điều này sẽ rèn luyện nếp nghĩ đúng đắn. Trong Kinh Thánh có phán: "Hãy hết lòng tin cậy ÐỨC GIÊ-HÔ-VA, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết NGÀI, Thì NGÀI sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ ÐỨC GIÊ-HÔ-VA, và lìa khỏi sự ác: Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ" (Châm ngôn 3:5..8). Ý chí của bạn phải hợp nhất với Ý CHÚA, giống như Ý CHÚA JESUS khi NGÀI cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmanê hợp nhất với Ý CHÚA CHA. "Nguyện Ý NGÀI được nên chứ không phải ý con" – phải là qui luật sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Hậu quả của việc không biết Ý CHÚA trong lĩnh vực nào đó của đời sống có thể là những thất bại hay những hành vi tội lỗi.
- 2. Hãy luôn ở trong Lời CHÚA. Đổi mới tâm trí – là quá trình không ngừng nghỉ, mà trong đó có thay đổi nếp nghĩ, lời nói, hành động, cách ăn ở của tín đồ. Hãy bắt đầu suy nghĩ và hành động theo các nguyên tắc Kinh Thánh. Trong Côlôse 3:16 Sứ đồ Phaolô khuyên dạy tín đồ: "Nguyền xin Lời của ÐẤNG CHRIST ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan".
- 3. Hãy thông công với các tín đồ, nhận thức được sự lệ thuộc của mình vào Thân Thể ĐẤNG CHRIST. Rất quan trọng việc bạn ở trong môi trường nào, những ai xung quanh bạn. Trước khi ăn năn nhiều người đã giao tiếp với những kẻ mà trong Kinh Thánh có chép về họ, rằng họ sống "...theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung..." (Êphêsô 2:2) là Satan.
Bạn bè của bạn là ai, họ sống theo những luật lệ nào: theo luật lệ Nước TRỜI hay nước của sự tối tăm? Những người mà bạn giao tiếp, có ảnh hưởng đến nếp nghĩ, động cơ, sự tự đánh giá bản thân mình.
- 4. Đừng cho phép những khái niệm, giá trị thế gian và mong muốn xác thịt thống trị trong tâm trí bạn. CHÚA JESUS đã đập tan quyền lực của chúng trên bạn rồi, bạn chỉ cần phải chối bỏ ảnh hưởng của chúng thôi. Bạn được ban lời hứa:
" Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của ÐỨC CHÚA TRỜI, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết ÐỨC CHÚA TRỜI, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục ÐẤNG CHRIST." (2 Côrinhtô 10:4,5).
- Hãy giải phóng tâm trí khỏi tất cả những gì mà ma quỉ đã gieo trồng trong đó (khỏi những ý tưởng về sự không vâng lời, tự đánh giá thấp bản thân, khỏi những tưởng tượng tư dục , tình dục...) nhằm nô dịch tâm trí, ngăn cản đường lối nhận biết CHÚA. Hãy nhớ rằng chúng ta bắt tất cả ý tưởng chỉ vâng phục CHÚA JESUS CHRIST mà thôi. 2 Cr 10:5
- 5. Hãy nghe những bài giảng, hãy đọc sách báo Cơ Đốc bồi linh.
- 6. Đừng suy gẫm về tội lỗi để khỏi xuất hiện những mong muốn dẫn đến hành động tương ứng. Thí dụ : THIÊN CHÚA đã giải phóng bạn khỏi sự hút thuốc, nhưng ma quỉ lại cám dỗ bạn thử hút và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trong Danh CHÚA JESUS bạn hãy cấm mình nghĩ về thuốc lá ( hoặc ham thích một điều gì về giá trị hư không) và hãy nói:
" Ta chối bỏ ý nghĩ này và bắt ý tưởng ta vâng phục CHÚA JESUS CHRIST. Công bố cho thế giới vô hình biết , ta là tạo vật mới và vì thế ta được giải phóng khỏi những thói quen tội lỗi"
- 7. Hãy làm đầy tâm trí mình chỉ những gì "...chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen..." (Philip 4:8), hãy phát triển và hoàn thiện chúng. Trong ĐẤNG CHRIST các khả năng của bạn là vô hạn, vì bạn có trí tuệ của ĐẤNG CHRIST (1 Côrinhtô 2:16).
- 8. Hãy cho CHÚA THÁNH LINH thay đổi nếp nghĩ của bạn, hãy từ chối khái niệm tiêu cực về bản thân. Hãy tin rằng trong CHÚA JESUS CHRIST bạn được cứu chuộc, được giải phóng, được chữa lành, được chúc phúc.
Đừng nghĩ về mình mãi mãi như là kẻ tội phạm ăn năn , hoặc là những đứa con luôn túng thiếu để cầu xin.
Hãy nhìn thấy mình như tạo vật mới trong CHÚA JESUS CHRIST, như người đầy rẫy sức mới, sự công bình, thánh sạch, và hãy ăn ở cho xứng đáng.
" Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến."
‭‭Phi-líp‬ ‭4:8‬ ‭

----------------------------------------------