CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - BỐ THÍ CỨU CAC LINH HỒN Print

Chi Tran

BỐ THÍ LÀ PHƯƠNG TIỆN CỨU CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Đại thánh Tôma tâm sự là ngài thích bố thí hơn là ăn chay và cầu nguyện để đền tội đã phạm.

Bởi đó, nhiều thánh đã chọn việc bố thí như là phương tiện để cứu các Đẳng Linh Hồn.

Linh mục Raban Mô (Maur) tu viện trưởng Phun Đơ (Fulde) buộc thầy quản lý Êdêla phải bố thí thật nhiều để cầu cho các tu sĩ quá cố. Tuy nhiên, gần như thầy không giúp gì cho người nghèo cả. Cha Raban lại chỉ thị cho thầy, khi có một tu sĩ mệnh chung, phải lấy tổng số tiền, tương đương giá trị 30 bữa ăn của người chết, bố thí cho kẻ nghèo khó để người chết đó được siêu thoát. Thầy quản lý hà tiện không làm như thế hoặc làm cũng rất chậm.

Năm 830, nhiều tu sĩ quá vãng. Êdêla không bố thí cho ai hết vì tiếc của.

Theo lẽ công bằng của Chúa, thầy bị phạt vì tội bất trung. Một bữa tối kia, thầy cầm đèn đi qua phòng học, thầy kinh ngạc thấy nhiều bạn đồng tu chết, ngồi tại chỗ thường ngồi.

Run như cầy sấy, thầy như pho tượng chết đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một vài tu sĩ mệnh một đến lột áo thầy và lấy roi da đánh tơi bời đến nỗi thầy phải bất tỉnh. Đồng thời họ tuyên bố: "Đồ khốn, hãy nhận hình phạt vì tội hà tiện của anh. Ba ngày nữa anh sẽ nhận một hình phạt khủng khiếp hơn nữa, khi anh xuống mồ với chúng ta. Bấy giờ điều gì người ta làm để cứu giúp anh sẽ để cho những kẻ mà anh đã không làm cho họ".

Nói đoạn các tu sĩ quá cố biến hết.

Còn thầy Êdêla, sáng hôm sau, người ta thấy dầm dề máu me và nửa sống nửa chết. Cả dòng vội vã chăm sóc thầy. Và khi nói được, thầy kêu lên: "Tôi cần thuốc cho phần hồn hơn thuốc cho phần xác. Các thương tích của tôi không bao giờ lành. Ba ngày nữa, tôi sẽ ra trước tòa Chúa. Xin hãy cho tôi chịu các bí tích sau hết."

Chịu xong các bí tích, Êdêla yếu dần cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Nhà dòng liền hát lễ cho thầy và phân phát cho bần nhân các bữa ăn của thầy trong 30 ngày.

Xanh xao và hình dạng biến đổi, thầy hiện ra với cha Raban. Linh mục hỏi ;
- Cần làm việc gì cho thầy.

Linh hồn bất hạnh đáp:
- "A! Các lời cầu nguyện và bố thí của nhà dòng đã cứu giúp nhiều lắm: nhưng con không thể ra khỏi Luyện Ngục trước khi tất cả các anh em con được siêu thoát hết, mà lòng hà tiện của con đã không bố thí để giải thoát họ như họ có quyền. Các bữa ăn trong 30 ngày cha cho kẻ nghèo để cứu giúp con thì họ hưởng hết. Vậy xin cha cho gia tăng lời cầu nguyện và bố thí, nhất là dâng thánh lễ. Con hy vọng với phương thế đó, chúng con được siêu thoát hết."

Cha Raban thi hành. Một tháng sau Êdêla tái hiện, bận áo trắng, đầy vinh phúc, mặt mày hớn hở, cám ơn nhà dòng và hứa luôn luôn cầu nguyện lại để đền ơn.
TÍCH CÁC LINH HỒN

----------------------------------------------