CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHÂN DUYÊN Print

Hung Dao
Tue, May 24 at 8:00 PM
VẠN SỰ DO DUYÊN !
"Thuận duyên" mọi việc dễ dàng
"Nghịch duyên" đừng có mơ màng uổng công.
"Có duyên" chuyện khó cũng xong
"Không duyên" chớ đợi chớ trông làm gì.


"Còn duyên" thì ở đừng đi
"Hết duyên" chấp nhận có chi phải buồn.
"Thiện duyên" phải giữ luôn luôn
"Ác duyên" phải diệt tận nguồn mới yên.


"Đủ duyên" cuộc sống như tiên
"Thiếu duyên" mọi thứ ưu phiền phủ vây.
"Tình duyên" có lúc vơi đầy
"Nợ duyên" là chuyện xưa nay cõi đời.


"Thắng duyên" là sự tuyệt vời
"Phước duyên" đầy đủ rạng ngời tương lai.
"Gieo duyên" chơn chánh đừng sai
"Tạo duyên" tốt đẹp để xài dài lâu.


"Nhân duyên" gieo tạo khỏi cầu
"Tùy duyên" là để đối đầu khó khăn.
" Muôn duyên " do nghiệp tạo thành
" Có chi phiền não, để hành xác thân.

------------------------------------------------