BAI DOC GIA GOI TOI = MUA CHAY THANH-THO Print

MÙA CHAY THÁNH

 

MÙA CHAY THÁNH

"Hãy ăn chay, khóc lóc..."

(Giô-en 2:12)

Mùa Chay Thánh đã trở về

U buồn thi thoảng tràn trề hồn con

Ai ca nhạc khúc nỉ non

Con cầu khấn nguyện trông mong đời mình

Hồng ân Thượng Đế thiên đình

An vui ban tặng thân tình hôm nay

Y như con đã đổi thay

Trái tim thổn thức chắp tay xin Người

Hy sinh thập tự cứu đời

Anh em cùng được gọi mời ăn năn

Nhìn nhau sám hối trở trăn

Hồn con hạnh phúc hoa đăng ngập trời!

* Nguyễn Sông Núi

(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 22, 2012)

Reply to: Reply to Son nguyen

Send