NHUNG BAI DOC GIA GOI TOI = CAC KITO HUU SONG GIUA THE GIAN Print

Các Ki tô Hữu sống giữa Thế gian

Trích thư gửi cho Đi-ô-nhê-tô (Diognetus)

Các Ki tô hữu không khác người ta về xứ sở, ngôn ngữ và tập quán trong dời sống. Họ không ở trong một thành phố riêng biệt, không dùng ngôn ngữ lạ thường, cũng không sống một nếp sống khác biệt. Giáo lý của họ không phải do một sự suy tư nào đó, hay do mối bận tâm của những con người ham tìm hiểu nghĩ ra. Họ không bảo trợ một hệ thống triết lý nào do loài người chủ xướng như một số người kia.

Họ ở trong các thành phố văn minh cũng như bán khai, tùy theo số phận mỗi người đưa đẩy. Họ theo tập quán của dân địa phương trong cách ăn mặc và trong lối sống, mà vẫn cho thấy một nếp sống lạ lùng và ai cũng phải nhận là khó tin. Họ sống ở quê fhương mình mà như những khách kiều cư. Họ có chung mọi thứ như một công dân, nhưng phải gánh chịu đủ thứ như khách lữ hành. Miền đất lạ nào cũng là quê hương của họ, nhưng quê hương nào cũng là đất khách đối với họ. Họ lập gia đình và sinh con đẻ cái như mọi người, nhưng không phá thai. Họ ăn chung với nhau một bàn, nhưng không chồng chung vợ chạ.

Họ sống trong một xác thịt, nhưng không theo xác thịt. Họ sống ở trần gian nhưng họ là công dân Nước Trời. Họ tuân hành luật pháp, nhưng cách sống của họ vượt trên những đòi hỏi của luật pháp. Họ yêu thương mọi người, nhưng mọi người ngược đãi họ. Họ không được nhìn nhận, lại còn bị kết án. Họ bị giết mà vẫn được sống. Họ là những người hành khất, nhưng lại làm cho nhiều người nên giầu có. Họ thiếu thốn mọi thứ, nhưng lại dư dật mọi sự. Họ bị sỉ nhục, nhưng giữa những sỉ nhục, họ lại được vinh quang. Danh thơm của họ bị chà đạp, nhưng bằng chứng về đời sống công chinh của họ lại được phô bầy. Bị nguyền rủa, họ chúc lành; bị đối xử nhục nhã , họ tỏ lòng kính trọng. Khi làm điều thiện, họ lại bị trừng phạt như những kẻ bất lương. Khi bị trừng phạt, họ vui mừng như được sống. Người Do thái giao chiến với họ như ngoại bang, còn dân ngoại thì ngược đãi họ, và những kẻ ghét họ không thể nói lý do tại sao sao lại căm thù họ.

Tôi xin nói đơn giản như sau : linh hồn ở trong thân xác thế nào, thì các Kito hữu ở giữa thế gian cũng thế. Linh hồn ở khắp các chi thể thế nào thì các Ki tô hữu cũng ở mọi thành thị trên thế giới như vậy. Linh hồn ở trong thân xác nhưng không do thân xác, thì các tín hữu cũng ở trong thế gian nhưng không bởi thế gian. Linh hồn vô hình được gìn giữ trong thân xác hữu hình, thì người ta nhìn thấy các ki-tô hữu sống trong thế gian, nhưng không trông thấy lòng đạo đức của họ. Xác thịt thù ghét và gây chiến với linh hồn, dù linh hồn không làm hại gì đến thể xác, mà chỉ ngăn không cho nó hưởng lạc thú; thế gian cũng ghét các Ki tô hữu như vậy, dù họ không gây thiệt hại gì cho nó, mà chỉ chống lại các lạc thú.

Linh hồn yêu thân xác, nhưng thân xác và các chi thể lại ghét linh hồn; các Ki tô hữu cũng yêu thương những kẻ ghét mình. Linh hồn bị giam giữ trong thân xác, nhưng thực ra chinh linh hồn lại chứa đựng thân xác; caác Ki tô hữu cũng bị giam giữ trong thế gian như trong tù, nhưng chinh họ lại chứa đựng thế gian. Linh hồn bất tử trong nhà tạm phải chết; các ki tô hữu sống giữa những thực tại hay hư nát như khách lữ hành, đang khi chờ đợi sự bất hoại trên thiên quốc . Nhờ ăn uống kham khổ, linh hồn nên tốt hơn; nhờ chịu cực hình; các Ki tô hữu ngày thêm đông số. Thiên Chúa đã đặt họ vào tình trạng như thế, thì họ không nên trốn tránh.

Xin Thiên Chúa Toàn năng ban muôn phước lành cho họ. Amen. Alleluia

(Không biết tác giả bức thư này / Chép lại trong sách phụng vụ giờ kinh)