NHUNG BAI VE DUC ME # 211 - TAM SU VOI ME Print

TÂM SỰ VỚI MẸ

Lạy Đức Mẹ từ nhân

Xin đỡ nâng, hướng dẫn

Giúp con biết chân nhận

Ý Thiên Chúa truyền ban

Qua từng vòng thời gian

Nỗi buồn đầy ngày tháng

Trái tim con nứt rạn

Xin Mẹ thương giúp luôn

Dâng kính Mẹ trọn niềm

Đóa hoa lòng hèn mọn

Đóa hoa-dại-tĩnh-động

Dù vô sắc, vô hương

Mẹ là đóa vô thường

Lời "Xin Vâng" kỳ diệu

Hóa cung đàn muôn điệu

Chúc tụng Chúa miên trường

Con xin làm nốt nhạc

Trong Giao hưởng Yêu thương

Được hòa âm cùng Mẹ

Ngân vang lời "Xin Vâng"...

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng

----------------------

"CÒN MARIA THÌ GHI NHỚ NHỮNG KỶ NIỆM ẤY VÀ SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG" (LUCA 2, 19)

- Tôi noi guong Mẹ, ăn -nhai - nuốt Lời Chúa và Mình Máu Chúa, để đem chia sẻ cho mọi người.

----------------------