TOI DI HANH HUONG DAT THANH # 7 = NOI SO 17 -18 -19 Print

 

                        TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH # 7

               17 - Hồ Nước tại Bết-da-tha.    18 - Kinh lạy Cha.

             19- Chúa thương khóc thành Gierusalem

 

17-Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở Hồ Nước tại Bet-da-tha:

Phép lạ này chứng tỏ Đức Giêsu là Đấng chữa lành bệnh tật, phục hồi sự sống của thân xác và tâm linh của mỗi người chúng ta.

Chúng tôi tới thăm Hồ Nước tại La Piscine de Bethesda nơi Đức Giesu chữa một người đau ốm đã 38 năm (C’est en ce lieu que Jesus guerit l’homme incurable, infirme depuis 38 ans) :

 

   Kinh Thánh kể : Tại Gierusalem gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hy lạp gọi là Bết-da-tha. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. (chờ cho nước động). Vì thỉnh thoảng Thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi...(x. Ga 5, 2- 10)

(La piscine de Bethesda composee de cinq portiques. Une foule nombreuse de mesereux, d’handicapes, s’y pressait en permanence. L’aveugle, l’estropie’, l’impotent y attendaient l’ablution, et l’espoir d’une guerison miraculeuse. Car “l’ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine”. (Jean 5, 2-10)

 

18- Kinh Lạy Cha - L’eglise Pater Noster : C’est ici que Jesus prononca sa fameuse priere: “Notre Pere qui etes aux cieux, que votre nom soit sanctifie…Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời, - Xin làm cho danh cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, - Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. -Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. - Xin tha tội cho chúng con, - Như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. - Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ; - Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (Mt 6, 9-13).

Tại đây Chúa Giesu đã làm gương và dạy các môn đệ cầu nguyện phải chân thành, phát xuất tự đáy lòng, chứ không phải chỉ ngoài môi, phải tin tưởng và kiên trì năn nỉ, không sợ phiền Cha.

Lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận khi có lòng tin, và xin những điều tốt lành như : xin Thánh Thần, xin ơn tha thứ , xin cho kẻ ngược đãi mình, xin giữ gìn trong khi thử thách, mà chính Đức Giêsu đã dạy.

 

19- Chúa thương khóc thành Giêrusalem – Le Seigneur a pleure’

   * Kinh Thánh kể : Khi đến thành Gierusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : “Phải chi ngày hôm nay, người cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt người không thấy được Thật vậy , sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. (Lc 19, 41-44) . Đoạn này dùng lại ngôn ngữ các Ngôn sứ để nói vế biến cố Gierusalem thất thủ và bị tàn phá năm 587 trước CN. Có thể hiểu Luca dùng các lời sấm ấy để diễn tả cuộc bình địa năm 70 do quân Roma.(đọc Luca 21, 20-24 và nhớ lời ông Dacaria: (Luca 2, 22-28)

(Situee à flanc du mont des Olivers, à mi-chemin, cette petite eglise moderne en forme de larme commemore “le Seigneur a pleure’.)

 

 

Ptế : GB Maria Định Nguyễn – viết theo Dans les pas De Jesus-Christ