TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 40 = XIN CHUA O LAI VOI CON Print

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


LẬY CHÚA, XIN HÃY Ở LẠI VỚI CON

Kinh đọc sau Rước lễ của Cha Thánh PIÔ PIETRELCINA (năm dấu)

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì đó là đìêu cần thíêt, Có Chúa hịên dịên nên con không quên Chúa. Chúa bíêt con từ bỏ Chúa dễ dàng ra sao.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì con ýêu đúôi và con cần có sức mạnh của Chúa, nên con không có thể bị sa ngã thường xuyên.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì Ngài là sức sống của con, không có Ngài, con không còn hăng say, sốt sắng nữa.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì Chúa là ánh sáng của con, và không có Chúa, con sống trong u tối.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì Chúa chỉ cho con bíêt Thánh ý Chúa.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, nhờ có Chúa nên con được nghe tíêng Chúa gọi

và con đi theo Chúa.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, con mong múôn yêu mến Chúa thật nhìêu, và mãi mãi

được ở cùng Chúa.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, nếu Chúa múôn con sống trung tín với Chúa.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì linh hồn con thật là đáng thương. Con múôn hồn con trở nên nơi an ủi của Chúa, nên tổ ấm tình yêu.

Hãy ở lại với con. Lậy Chúa Giêsu, vì đang sắp mụôn, ngày đang đến gần, cụôc đời qua đi; sự chết, sự phán xét, sự đời đời đến gần. Đìêu cần thíêt là xyn canh tân nghị lực cho con.. Cho đến nỗi con sẽ không còn bị ngăn trở dọc đường và vì thế, nên con cần có Chúa. Muộn rồi và sự chết cận kề, con sợ hãi cảnh tối tăm, những cám dỗ, thử thách, khô khan, nỗi thống khổ, bùôn phìên

Ôi, con cần có Chúa bíêt ngần nào, Lậy Chúa của con, trong đêm đầy ải này!

Lậy Chúa Giêsu, xin hãy ở lại với con đêm nay, trong đời sống với tất cả là những hỉêm nghèo. Con cần có Chúa.

Xin hãy để con nhận ra Chúa như các môn đệ của Chúa đã nhận ra Ngài lúc bẻ bánh, cho đến nỗi HỊÊP LỄ (rước lễ) trở nên Ánh sang phá tan sự u tối, nên một sức mạnh nâng đỡ con, nên sự vui mừng độc nhất của tâm hồn con.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì trong giờ lâm chung, con ước mong vẫn còn được kết hịêp với Chúa, nếu không được bằng Hịêp lễ, thí ít nhất cũng bằng ân hụê và tình thương.

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa Giêsu, con không cầu xin sự an ủi thiêng liêng, bởi vì con không xứng đáng được đìêu ấy, nhưng ân hụê có sự hịên dịên của Chúa, có phải vậy không, con xin hỏi Chúa đìêu này!

Hãy ở lại với con, Lậy Chúa, vì con chỉ tìm một minh' Chúa thôi, tình thương của Chúa, ân hụê của Chúa, Thánh ý của Chúa, Tâm hồn của Chúa. Thánh Thần của Chúa, bởi vì con yêu mến Chúa, và con không xin phần thưởng nào khác ngòai sự càng ngày càng mến chúa hơn.

Bằng một lòng yêu mến vững vàng, con sẽ yêu mến Chúa hết long khi còn ở trên trần gian này và tíêp tục yêu mến Chúa cách hòan hảo trên chốn vĩnh hằng. Amen! Amen!

07-26-2013 – 09:50AM


__,_._,___