HỌC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - CACH HỌC LỜI CHÚA-KINH THÁNH Print

BẠN HỌC HỎI-DẠY LỜI CHÚA - KINH THÁNH

Bạn cần nhớ 3 ý chính sau đây:

1/ Nói chưa phải là dạy.

2/ Nghe chưa phải là Học.

3/ Làm-Thực hành mới thực là Học.

-----------------------