HỌC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO - LM NGÔ TÔN HUẤN Print

Kristie Phan

LINH MỤC CÓ ĐƯỢC PHÉP TỰ Ý THAY ĐỔI LỊCH PHỤNG
VỤ, DÂNG LỄ KHÔNG CẦN BÀN THỜ V.V ?
Có một số giáo dân đã gọi cho tôi để than phiền
về việc làm của một số linh mục coi sóc các Giáo xứ
, Cộng đoàn Việt nam ở Mỹ, như rửa tội cho tân tòng
ngày Thứ Năm Tuần Thánh (Holy Thursday) soạn kinh riêng cho
giáo dân đọc, dẹp bỏ Bàn Thờ (Altar) để dâng lễ quay
lưng lại với giáo dân như thời trước Công Đồng
Vaticanô II..
Thử hỏi: các linh mục kia có được phép tự ý
làm những việc trên đây không ?
Câu trả lời đúng đắn là KHÔNG vì là linh mục thì
không ai được phép tự ý làm những việc kể trên khi
thi hành sứ vụ của mình trong môi trường giáo xứ hay
Cộng đoàn nơi linh mục được sai đến phục vụ.
Trước hết, theo Phụng Vụ của Giáo Hội, thì Ngày Thứ
Năm Tuần Thánh (Holy Thursday) là ngày dành để tưởng
niệm Bữa Ăn sau hết của Chúa Giêsu với Nhóm Mười Hai
Tông Đồ.Trong Bữa Ăn lịch sử này Chúa đã thiết lập
hai Bí Tích rất quan trọng là Bí Tich Thánh Thể (Eucharist)
khi Chúa biến bánh và rượu nho thành Mình và Máu Người
cho các Tông Đồ ăn và uống lần đầu tiên, và căn dặn
các ông " anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến
Thấy." (Lc 22: 19; 1Cor 11: 24-25) Đây là nền tảng của
Bí Tích Truyền Chức Thánh (Holy Orders), trong Giáo Hội
Công Giáo và các giáo hội Chính Thống Đông Phương
(Eastern Orthodox churches,).
Anh em Tin Lành không tin ý nghĩa của những sự kiện
trên nên họ không thể có Bí Tích Thánh Thể (The
Eucharist) và Bí tích Truyền Chức Thánh (Holy Orders) và do
đó - các mục sư Tin Lành không thể biến bánh và rượu
nho thành Mình và Máu thánh Chúa Kitô được vì họ không
có chức Linh mục hữu hiệu (valid Priesthood) như các linh
mục Công Giáo và Chính Thống giáo Đông Phương là các
giáo hội đang hiệp thông (comm) và hiệp nhất (Unity)
trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo được đặt dưới
quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha, tức Giám Mục Roma,
là Đại Diện (Only Vicar) duy nhất của Chúa Kitô trên
trần gian.
Như vậy, liên quan đến phụng vụ ngày Thứ Năm Tuần
Thánh (Holy Thursday) Phụng vụ không hề qui định việc
rửa tội cho người dự tòng trong ngày này. Việc này
phải làm trong Lễ vọng Phục Sinh trong đêm Thứ Bảy
Tuần Thánh (Vigil Easter)..và theo truyền thống đã có từ
lâu thì những người dự tòng (catechumens) sẽ được
rửa tội, thêm sức và rước Mình Thánh Chúa Kitô trong
Lễ Vọng Phuc Sinh (Easter Vigil) tối Thứ Bảy Tuần Thánh.
Ai phụ trách dạy giáo lý cho người dự tòng thì phải
nói cho họ biết là họ sẽ được lãnh ba Bí Tich quan
trọng là Rửa tôi, Thêm sức và rước Mình Máu Thánh
Chúa Kitô lần đầu tiên trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
tối Thứ Bảy Tuần Thánh.
Cũng cần nói thêm là người dự tòng không buộc
phải xưng tội, như có nơi linh mục kia đã bắt buộc
người dự tòng xưng tội trước khi được rửa tội,
Thêm sức và rước Mình Thánh Chúa. Đòi hỏi như vậy,
Linh mục kia đã quên rằng Phép Rửa tội cũng tha mọi
tội cá nhân (personal sins) và tôi Nguyên Tổ (original sin)
nên không ai phải xưng tội trước khi được rửa tội.
Ai bắt họ phải xưng tội là không hiểu gì về ơn ích
của Bí Tích Rửa tội. Bí Tích Hòa Giải (xưng tội,
Confession, Reconciliation) chỉ dành cho những người đã
được rửa tội rồi mà thôi. Xin nhớ kỹ điều này.
Trở lại câu hỏi trên, nếu vì lý do chánh đáng nào
mà Giáo Xứ hay Cộng Đoàn không có Lễ Vọng Phục Sinh
vào tối thứ Bảy Tuần Thánh, thì có thể cho người dự
tòng được rửa tội, Thêm Sức và rước Mình Máu Thánh
Chúa trong Lễ Phục Sinh ngày Chúa Nhật., hay trong một
dịp nào trong Mùa Phục Sinh, chứ không thể vào ngày Thứ
Năm Tuần Thánh được. Như vậy, nếu linh mục nào rửa
tội cho người dự tòng vào ngày THứ Năm Tuần Thánh thì
đã không thi hành đúng Phụng vụ của Giáo Hội trong Ba
Ngày Tam Nhật Thánh (Triduum) qui đinh các Nghi thức (Rites)
và Thánh lễ (Holy Thursday) phải cử hành trong Ba ngày này.
Cũng trong mục đích tôn trọng luật phụng vụ của
Giáo Hội, thì không linh mục nào được tự ý soạn kinh
cho giáo dân đọc trong nhà thờ hay ở tư gia. Các kinh cho
giáo dân đọc phải được Giáo quyền địa phương –
tức Tòa Giám mục địa phương cho phép đọc với con
dấu Nihil Obstat và Imprimatur được ghi ở cuối danh sách
các kinh nguyện được phép đọc trong nhà thờ hay ở tư
gia. NHư vậy, không có kinh nguyện nào được phép đọc
nếu không có phép của Giáo Quyền địa phương.
Thể hiện qua hai ấn tín Nihil Obstat (không có gì ngăn
trở) và Imprimarur (được phép in)
Các bài Thánh ca hát ở nhà thờ cũng vậy, Tất cả phải
được Giáo quyền Địa Phương cho phép hát mới được
hát. Nghĩa là không ai được tự ý soan kinh hay sáng tác
Thánh ca để đọc và hát ở nhà thờ mà không có phép
của giáo quyền liên hệ.
Sau hết, về việc có linh mục ở California đã cho
dẹp bàn thờ (Altar) ở trên Cung Thánh để cử hành Thánh
Lễ trên nơi trước Nhà Tạm (Tablenacle) và quay lưng lại
với giáo dân ! Nếu tin này đúng như vậy, thì ông linh
mục kia đã tự ý làm một việc đi ngược lại với
thực hành chung của Giáo Hội về nơi cử hành Thánh Lễ
Tạ ơn (The Eucharist)
Thật vậy, sau Thánh Công Đồng Vaticanô II, mọi nhà
thờ trong toàn Giáo Hội đều phải có Bàn Thờ (Altar)
đặt giữa trên Cung Thánh (Sanctuary) và linh mục hay Giám
mục cử hành Thánh Lễ phải quay mặt lại với cộng
đoàn giáo dân tham dự phụng vụ thánh hay Thánh Lễ. Đây
là kỷ luật phụng vụ mà mọi linh mục và giám mục
phải tuân theo để có sự thống nhất (unity) về hình
thức cử hành Thánh Lễ có giáo dân tham dự.Không ai
được phép tự ý không tuân theo hình thức cử hành
phụng vụ thánh với hình thức quay lưng lại với giáo
dân như thời trước Công Đồng. Vậy linh mục kía tuân
theo kỷ luật phụng vụ về hình thức cử hành Thánh Lễ
hay tự ý "sáng chế cách cử hành Thánh lễ không có
Bàn Thờ và quay lưng lại với giáo dân như thời Thánh
Lễ còn được làm bằng tiếng La tinh và linh mục quay
lưng lại với giáo dân ?
Như vậy ông linh mục này thi hành luật chung về hình
thức cử hành Thánh Lễ hay cố ý công khai chống lại
Giáo Hội về hình thức cử hành Thánh Lễ theo những
cải cách mới của Công Đồng về hình thức cử hành
Thánh Lễ có giáo dân tham dự ?
Nhà Thờ trong Giáo Hội của Chúa không phải là rạp
hát ( Movies House) để các linh mục muốn múa may kiểu gì
tùy ý thich--mà ngược lại, là nơi cử hành phụng vụ
thánh mà chóp đỉnh là Thánh Lễ Tạ Ơn là nguồn mạch
và là đỉnh cao của đời sống Kitô Giáo (the Summit of
Christian life). Vì thế, mọi giáo sĩ (Phó tế, Linh mục,
Giám mục) buộc phải tuân hành nghiêm chỉnh mọi kỷ
luật của Giáo Hội về việc cử hành phụng vụ thánh.
(Sacred Liturgy)
Không ai được phép tự sáng chế ra cách thi hành
phụng vụ thánh từ nội dung đến hình thức. Do đó, linh
mục tự ý dẹp bỏ Bàn Thờ ở giữa Cung Thánh để làm
lễ ở nơi có đặt Minh Thánh Chúa và quay lưng lại với
giáo dân là đã đi ngược lại những cải cách của Công
Đồng Vaticanô II về nơi và hình thức cử hành phụng
vụ thánh. Đây là gương xấu phải tránh trong Giáo Hội
địa phương.
Giáo dân có bổn phận nói thẳng với linh mục kia về
việc này. Nếu linh mục không chịu nghe để sửa đổi
thì phải trình lên Giám mục liên hệ về việc quan
trọng này.
Tôi tin chắc không giám mục nào có thể bỏ qua sự sai
trái này.
Ước mong những giải thích trên thỏa mãn những câu hỏi
đặt ra, Amen
Lm, P.X Ngô Tôn Huấn
Tác giả: Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry

----------------------------------