HOC HOI DE SONG DAO # 31= GIAO LY RUA TOI TRE EM Print

 

                        BÍ TÍCH THÁNH TẨY

   Giáo Lý Rửa Tội Trẻ em/Enfant Baptism

          ( Sách Giáo lý Công Giáo từ số 1213 đến 1284)

   Mỗi Tín hữu cần có một cuốn Kinh Thánh Tân Ước để học hỏi  Lời Chúa, trước khi lãnh nhận phép Rửa tội, Thêm sức và Hôn phối.

                                         ------*****------

 

   I- Định nghĩa: Bí tích Thánh Tẩy là bước đầu tiên trong hành trình gia nhập Kitô giáo. Đời sống Kitô hữu chỉ thực sự bắt đầu với Bí tích Thánh Tẩy. Bởi vỉ Bí tích Thánh Tẩy là nền tảng toàn bộ Kitô giáo, là cửa dẫn vào đời sống thần linh và các Bí tích khác.

1- Lời Chúa dạy: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, là, phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần . (x. Mt 28, 19-20).

Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên. (x. Ga 3, 3-8)

2- Nguồn gốc: Tên gọi “Thánh Tẩy” bắt nguồn từ nghi thức chính yếu như sau: người dự tòng được “dìm xuống nước”, ngụp lặn trong nước hay đổ nước lên đầu, nói lên ý nghĩa được mai táng với Đức Giêsu trong cái chết và được sống lại với Người. (x. 2 Cor 5, 17) . Đây cũng là “Phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (x. Tt 3, 5), họ trở thành con cái ánh sáng (x. Tx 5, 4-5).

 

II- Bí tích Thánh Tẩy trong công cuộc cứu rỗi:


1- Đêm Vọng Phục Sinh: Trong đêm vọng Phục sinh, Hội Thánh nhắc lại những biến cố lớn trong lịch sử cứu độ báo trước Bí tích Thánh Tẩy. Ngay từ buổi đầu sáng thế, Thần Khí Chúa bay lượn trên nước, để ban cho nước có khả năng phát sinh sự sống (x. St 1, 1-2).

Nước đại hồng thủy vừa hủy diệt tội lỗi, vừa cứu thoát gia đình ông No-e báo trước ơn cứu độ, nhờ Bí tích Thánh Tẩy. Nước Biển đỏ đã giết chết dân tội lỗi, và giải thoát dân Thiên Chúa (x. Xh 14, 1-31).

Chúa đả giải thoát con cháu Abraham khỏi vòng nô lệ, mà dẫn qua biển đỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân tộc mới, là những người được Thánh tẩy sau này. (Vọng Phục Sinh, làm phép nước).

2- Ý nghĩa của nước: Nước tượng trưng cho sự sống, nhưng nước cũng tượng trưng cho sự chết. Bởi vậy, nước Thánh Tẩy có thể

tượng trưng cho Mầu Nhiệm Vượt Qua: được rửa tội là cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Người. (x. Rom 6, 3-11)

3- Đức Giêsu đã tự hạ mình: để cho ông Gioan làm phép rửa tại sông Gio-đan, hầu báo trước Bí tích Thánh Tẩy mà người sẽ thiết lập trong mầu nhiệm Phục sinh. Máu và nước từ cạnh sườn Chúa chịu đóng đinh trên thập giá ám chỉ Bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể. Và ngay từ giây phút ấy, chúng ta có thể sinh ra bởi nước và Thần Khí, để có thể được vào Nứớc Thiên Chúa. (x. Ga 3, 5)

4- Ngay từ ngày lễ Ngũ tuần: Hội Thánh đã cử hành Bí tích Thánh Tẩy. (x. Cv 2, 38). Sau đó các tông đồ và những cộng tác viên đã ban phép Thánh Tẩy cho tất cả những ai tin kính Đức Giêsu: người Do thái cũng như người ngoại giáo. (x. Cv 2, 41; 8, 12-13)

                                                                     

III- Sự cần thiết của Bí Tích Thánh Tẩy:

 

1- Để được cứu độ: Chính Đức Kitô đã khẳng định Bí tích Thánh Tẩy là cần thiề để được cứu độ. (x. Ga 3, 5) và Hội thánh cũng quả quyết theo Chúa mình. Vì Hội thánh không có phương thế nào khác ngoài Bí Tích Thánh Tẩy bảo đảm cho hạnh phúc đời đời.

2- Trách nhiệm cha mẹ: Cha mẹ Kitô giáo phải lo cho con cái sinh ra được rửa tội trong vòng một tháng. Thừa tác viên thông thường của Bí tích Thánh Tẩy là Giám mục, Linh mục và Phó tế. Trong trường hợp khẩn thiết thì bất cứ ai (kể cả người ngoại) cũng có thể rửa tội, miễn là có ý muốn làm điều Hội thánh làm khi rửa tội và xử dụng công thức rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi: Người rửa tội nói:

____ RỬA CON: NHÂN DANH CHA (đổ nước trên trán lần thứ nhất) VÀ CON (lần thứ hai) VÀ THÁNH THẦN (lần thứ ba).

3- Chúa không bị Bí tích ràng buộc: Không chỉ có Thánh Tẩy bằng nước mới đứa đến ơn cứu độ: đây chỉ là đường lối thông thường. “Thiên Chúa đã liên kết ơn cừu độ với Bí tích Thánh Tẩy, nhưng chính Người không bị các Bí tích ràng buộc”. Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người (x. 1Tm 2, 4), nên ai sống theo lương tâm và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, cũng có thể được cứu độ (x. GH #16). Vì Chúa Kitô đã chết cho tất cả, vì mọi người chỉ có một ơn gọi cuối cùng là kết hợp với Thiên Chúa, nên ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh cách nào đó, chỉ có Chúa biết thôi”. (MV# 22)

4- Vì Đức tin, vì Ước muốn: Những người chịu chết vì đức tin mà chưa được rửa tội, thì được coi như Thánh Tẩy bằng máu. (các thánh Anh Hài). Những người ước muốn được Thanh Tẩy, dù chưa theo đạo hay đang kỳ dự tòng, mà chết trước khi được toại nguyện, được kể vào trường hợp Thanh tẩy bằng ước muốn. Riêng các trẻ em chết mà chưa kịp rửa tội, Hội Thánh tin tưởng phó thác các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa. (x. Nghi thức an táng trẻ em)

 

IV- Ân sủng của Bí Tích Thánh Tẩy:


Khi chịu phép Thánh Tẩy, người Kitô hữu đã chết đi cho tội lỗi để sống cho Thiên Chúa là sinh lại trong Chúa Thánh Thần. (Ga 3, 5)

1- Được tha thứ tội lổi: Mọi tội lỗi đều đươc tha: tội nguyên tổ, mọi tội riêng cũng như mọi hình phạt do tội. Tuy nhiên vẫn còn đau khổ, bênh tật yếu và sự hướng chiều về tội lỗi. Vì thế, cuộc sống Kitô hữu là cuộc chiến đấu cam go và liên tục, chống lại tội lỗi và các khuynh hướng xấu.

2- Trở nên thụ tạo mới: Làm cho người rửa tội thành một con người mới (x. 2Cor 5, 17), thành nghiã tử của Chúa Cha (x. Galat 4, 5-7), được thông phần vào bản tính Thiên Chúa (x. 2Pr 1, 4) thành chi thể của Chúa Kitô (x. 1Cor 12, 4-11, thành Đền Thờ của Chúa Thánh Thần (x. 1Cor 6, 19). Thiên Chúa ban cho họ được ơn thánh hoá và ơn công chính hóa, cùng với ba nhân đức Tin, Cậy, Mến, các ân huệ Chúa Thánh Linh và các nhân đức khác.                             3- Tiếp nhận vào Hội Thánh: Là thân thể Chúa Kitô, là Hội Thánh, là những viên đá sống động…để xây nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, xây dựng hàng tư tế Thánh (x. 1Pr 2, 5). Họ được tham dự vào ba chức Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Chúa Kitô. Trở thành phần tử của Hội Thánh và liên kết với anh em. Họ được quyền lãnh nhận các các Bí tích sự sống khác, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Họ có bổn phận xây dựng bằng tình hiệp thông và phục vụ nhau trong Hội Thánh. (x. GH # 17)

                                                         

4- Hiệp nhất giữa các Kitô hữu: Cũng phải nói thêm là: Bí tích Thánh Tẩy không chỉ là mối giây hiệp nhất giữa những Tín hữu Công giáo, mà còn liên kết giữa các Kitô hữu khác như những anh em Tin lành, Chính Thống giáo và Anh giáo đã được rửa tội đúng phép; nhưng chưa hoàn tòan hiệp thông với Hội Thánh Công giáo.

5- Dấu ấn thiêng liêng : Nhờ phép Rửa, người Tín hữu được trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” (x. Rom 8, 29). Họ được ghi một dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xóa. Vì thế, mỗi người chỉ nhận Bí Tích Thánh Tẩy một lần. Dấu ấn này xác nhận họ thuộc về Chúa Kitô, hiến thánh họ để thi hành chức Tư tế Cộng đồng bằng việc tham gia vào việc phụng vụ của Hội thánh như học hỏi lắng nghe và thực hành Lời Chúa, là chứng nhân cho Tin Mừng.

 

V- Diễn tiến Cử hành Bí Tích Thánh Tẩy: (Rửa tội)

1- Nghi thức đón tiếp: LM, Ptế chào cha mẹ, người đỡ đầu, hỏi tên thánh em nhỏ, xin điều gì. Làm dấu thánh giá trên trán em nhỏ nói lên em thuộc về Chúa Kitô cứu chuộc nhân loại nhờ Thánh giá.

2- Chia sẻ Lời Chúa: LM, Ptế đọc một trong các đọan Phúc âm sau đây và chia sẻ ngắn gọn: - Mt 28, 18-20= Hãy ra đi… làm phép rửa cho họ; - Mc 1, 9-11= Chúa chịu phép Rửa; - Mc 10, 13-16= Trở nên trẻ nhỏ; - Ga 3,1-6= Sinh lại /Tái sinh để vào Nước Trời.

3- Lời nguyện giáo dân: LM, Ptế đọc Lời nguyện giáo dân.

4- Đọc Kinh cầu các thánh: Tất cả cùng thưa : Cầu cho chúng con.

5- Lời nguyện trừ tà và xức dầu dự tòng trên ngực em nhỏ: Nói lên em được giải thoát khỏi tội lỗi vào nơi ánh sáng của Nước Chúa.

Cử hành Nghi thức Rửa tội: (Thánh Tẩy)

6- Làm phép nước: Có những lời nguyện khác nhau: A/ Ngoài Mùa Phục sinh; B/ Trong Mùa Phục sinh.

7- Từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin: LM hay Phó tế đọc lời kêu gọi. Mọi người thưa “Thưa con từ bỏ, - Thưa con tin”.

8- Nghi lễ Rửa Tội: Cha mẹ và người đỡ đầu tiến đến giếng rửa tội. LM hay Phó tế rửa tội cho em nhỏ: Đổ nước ba lần trên đầu em nhỏ nói lên việc chết đi cho tội lỗi, và bước vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

9- Xức Dầu Thánh trên đỉnh đầu em nhỏ: Sanctum Chrisma: là người “được xức dầu” bằng Chúa Thánh Thần, để tham dự vào chức Tư tế, ngôn sứ và Vương đế của Chúa Kitô.

10- Trao áo trắng: cho em nhỏ, tượng trưng “mặc lấy Chúa Kitô”, nghiã là: nói năng, phản ứng, hành động sẽ giống như Chúa.

11- Trao nến sáng: Được thắp từ cây nến Phục Sinh, biểu thị em bé, cha mẹ và người đở đầu hãy là ánh sáng của Chúa Kitô bằng đời sống gương mẫu qua lời nói và việc làm, là chứng nhân cho Chúa.

12- Kết thúc nghi lễ Rửa tội : Mọi người cùng hợp ý đọc Kinh Lạy Cha.

13-Lời nguyện, Phép lành: LM hay Pho tế đọc lời nguyện xin Chúa chúc lành cho người mẹ, cho người cha và mọi người đang hiện diện, rồi ban phép lành + nhân danh Chúa Ba Ngôi.

 

* Dâng em nhỏ cho Đức Me: LM hay Ptế nói vắn tắt về sự cần thiết dâng con cho Đức Mẹ bằng những kinh hay bài hát quen biết.

*   LM, Phó tế trao chứng chỉ Rửa tội cho cha mẹ.

                                  ***********