HOC HOI DE SONG DAO # 33 = LOI CHUA LA ANH SANG Print

ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MỌI NGƯỜI

Cảm nghiệm theo các bài đọc CN28TN -B = Đức Khôn Ngoan là Lời Chúa

 

Trích sách lụân giải của thánh Mac- xi -mô Tuyên giáo vịên phụ gửi ông Tha la xi ô.

    ** Đèn đặt trên đế là Ánh sáng của Chúa Cha, ánh sáng thậy chíêu soi mọi người đến trong thế gian, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã nhận lấy xác phàm của chúng ta và trở thành một người trong chúng ta ; từ đó, Người trở thành đèn, và cũng được người ta gọi la đèn. Nói cách khác, theo bản tính Người là sự khôn ngoan và là LỜI của Chúa CHA. Trong Hội Thánh của Thiên Chúa, Người được các tín hữu đạo đức rao giảng; giữa muôn dân, Người được đề cao và rạng ngời vinh hỉên qua đời sống các của các tín hữu thực hành các nhân đức và tuân giữ các giới răn; Người chíêu soi mọi người ơ trong nhà (nghĩa là trong thế gian này), như chính Người là Thiên Chúa và là Lời nói ở đâu đó : chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thúng úp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Rõ ràng Người tư gọi mình là đèn, vì Đấng theo bản tính là Thiên Chúa thi nay trở nên người phàm theo nhịêm cục cứu dộ.

   ** Tôi thíêt tưởng, đại vương David hỉêu ra đìêu đó đã gọi Chúa là đèn khi nói : "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." (Tv 119: 105)  -   Quả vậy, vị đó là Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa của tôi; Người đã phá tan bóng tối của u mê và nết xấu, chính vì thế Kinh Thánh đã gọi Người là đèn.

   * Chắc hẳn, một khi tấm màn của u mê bị phá tan, và bóng tối của gian ác cũng như tật xấu vị đẩy lui. Vị này như ngọn đèn đã trở nên con đường cứu độ cho hết thảy mọi người. Vì vậy, dùng sức mạnh và sự thông hỉêu mà dẫn đến cùng Chúa Cha những ai múôn đến với mình như đến với con đường công chính nhờ tuân giữ các đìêu răn của Thiên Chúa. Vị đó gọi Hội thánh là giá đèn. Trong Hội Thánh, khi Lời Thiên Chúa được rao giảng, Người dùng ánh sáng rạng ngời của chân lý mà chíêu soi tất cả những ai ở trong thế gian như trong một ngôi nhà và làm cho tâm trí mọi người đầy tràn sự hỉêu bíêt Thiên Chúa.

  ** Lời Chúa không bao giờ chịu để cho người ta lấy thùng úp lại, nhưng phải được đặt lên đỉnh cao, tức là trên Hội Thánh xinh đẻp tuỵêt vời. Thật vậy, bao lâu lời Chúa còn bị chữ víêt của lề lụât giam hãm như bị cái thùng úp lại, thì lời ấy không làm cho mọi người hưởng được ánh sáng vĩnh hằng. Lời ấy cũng không đem lại ơn chiêm nịêm thiêng liêng cho những người đang cố gắng từ bỏ nhục cảm thường hay dụ dỗ, đưa tới sai lầm và có sức làm cho người ta chỉ nhận thức được sụ sụp đổ và sự chết của các vật thể tương tự. Nhưng Lời Chúa phải được đặt trên giá đèn tức là Hội Thánh, nơi cử hành vịêc thờ phương xứng hợp trong Thần Khí, để chíêu soi mọi người.

  * Quả vậy, nếu chữ víêt không được hỉêu theo nghĩa tinh thấn thi trong cách dĩên tả, nó chỉ có nghĩa giới hạn, và những đìêu được víêt ra không có sức đi vào tâm hồn. Vậy ngọn đèn (tức là lý trí làm cho tri thức rực sáng),, chúng ta thắp lên nhờ chiêm nịêm và hành động thì đừng lấy thúng mà úp lại. Cũng đừng để cho mình bị buộc tội giam hãm sức mạnh vô song của đức khôn ngoan và chữ víêt. Nhưng hãy đặt đèn trên giá là Hội Thánh, để trên đỉnh cao của chiêm nịêm đích thực, Hội Thánh chíêu giãi ánh sáng đạo lý của Thiên Chúa cho mọi người.

Bài đọc 2 kinh sách ngày thứ tư tùân 28 quanh năm

-----------------

Quang Dinh