CHUONG TRINH PHAT THANH LIEN TON # # 11 Print

 

                        CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH LIÊN TÔN #11

                                      07 THÁNG 04 NĂM 2007

 

Kính chào tài ngộ quý thính giả Đài Little Saigon Radio

Thưa quí vị, Chương trình Phát thanh của Hội đồng Liên Tôn Houston được thực hiện vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần từ 9 giờ đến 9 giờ 30.

 

Chương trình sáng nay do tôi là Phó tế Nguyễn văn Định, đại diện Công giáo Houston Phụ trách gồm có các mục sau đây:

 

1/ Đối thoại Liên tôn trong bối cảnh đa nguyên tôn Tôn giáo.

2/ Đại hội Giới trẻ mùa chay của 10 ngàn bạn trẻ Tổng Giáo phận Sàigon.

3/ ĐGH nói với giới trẻ: “Hãy chống lại bạo lực, dối trá và thối nát.”

4/ Đức GH Benedic XVI giải thích 3 ngày Thứ Năm, Sáu, Bảy Tuần Thánh.

 

 

 

Ngày 07-04-07

Ptế: Nguyễn Định