THÔNG BAO TIN MỪNG # 180= NGÀY CHET LÀ NGAY SINH NHAT Print

NGÀY TRỞ VỀ NHÀ CHA # 2
Ngày Chết là Ngày Sinh Nhật- Đời trần Gian là Thời Thai Nghén
                          ------------------------
THÔNG BÁO TIN MỪNG 180– Website ChiaseLoiChua.com

                * NGÀY CHẾT LÀ NGÀY SINH NHẬT *

 Hội Thánh có lý mà xem cuộc đời trần gian là thời thai nghén, và gọi ngày ta chết là Ngày Sinh Nhật. (Dies Natalis)

Kẻ trước người sau, Hội Thánh là đòan người vô số đang cùng nhau đi vào đời sau, trong Chúa Kitô, với Người và như Người.

Lời Chúa trong thư Philipphê nói: Tôi coi tất cả thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là Đức Kitô, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô...cũng được thông phần đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình, đồng dạng với Người và cái chết của Người, với hy vọng sẽ được sống lại với Người." 

Ngày chết không làm ta lâm cảnh buồn khổ và mất hy vọng vì Đức Kitô đã mở đường giải phóng. Lời Chúa trong thư gởi Thê-xa-lô-ni-ca nói: "Về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Kitô, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. " 

Vì thế, ta chỉ Sống Tạm quê người : Trần gian không phải là căn nhà vĩnh viễn hay mục đích cuối cùng  của bạn, bạn chỉ đi ngang qua, ghé qua trái đất mà thôi. Kinh thánh dùng những chữ như người lữ khách, kẻ đi đường, người hành hương, để mô tả cuộc sống ngắn ngủi của bạn trên đất :

"Nếu anh em gọi Chúa là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này". (Thư 1 Phe-rô đọan 1, câu 17)

Cầu nguyện: 1/ Lạy Cha, Hội Thánh đã gọi Ngày chết là Ngày Sinh Nhật và đời trần gian là thời thai nghén.. Con quyết làm nhiều việc lành phúc đức, sinh hoa trái nhiều trong khi con còn đang sống, để được sinh ra trong trời mới đất mới. Chúng con cầu xin Chúa !

2/ Lạy Mẹ Maria, Đức Giêsu con Mẹ đã chết, đã sống lại và lên trời. Xin giúp con luôn có niềm hy vọng vào Chúa, để sống xứng đáng là người Tín hữu làm chứng cho Tin Mừng, và con cùng được sống lại với Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa !

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm: Website ChiaseLoiChua. com

---------------------------